Význam fakultativní
Co znamená slovo fakultativní? Zde naleznete 9 významů slova fakultativní. Můžete také přidat význam slova fakultativní sami

1

2   0

fakultativní


přídavné jméno fakultativní pochází z latinského slova facultas, znamenajícího možnost či příležitost. Obdobný význam má předmětné slovo též v českém jazyce, tj. jedná se o dobrovolnost nebo volitelnost (plnění určitého závazku).

Jako příklad použití slova fakultativní lze zmínit slovní spojení fakultativní předměty, tj. takové předměty, které student dle vlastního uvážení může a nemusí navštěvovat, resp. může si vybrat, který navštěvovat bude a který nikoliv. Obdobným příkladem může být fakultativní plnění, tzn. takové plnění, u kterého si osoba, může vybrat, zda plnit bude či nebude, případně komu, kolik a jak.

Od přídavného jména fakultativní je odvozeno podstatné jméno fakultativnost, které vystihuje dobrovolnou povahu konkrétní záležitosti.
Honzi - 4. prosince 2018

2

1   0

fakultativní


nezávazný, nepovinný, volitelný, možný
Zdroj: slovnik-cizich-slov-on-line.cz

3

2   1

fakultativní


nepovinný (např. fakultativní výlet znamená, že v rámci zájezdu bude uspořádán výlet, kterého se zúčastní jen ti, kteří budou chtít a také si jej dodatečně zaplatí)
Zdroj: klub.slovniky.cz

4

1   0

fakultativní


nezávazný, nepovinný, podle potřeby ponechaný na vůli jednotlivce Opak "obligatorní". Viz také dispozitivní kogentní obligatorní
Zdroj: business.center.cz

5

0   0

fakultativní


nezávazný, nepovinný, volitelný, možný
Zdroj: coznamena.cz

6

0   0

fakultativní


Volitelný.
Zdroj: savci.upol.cz

7

0   0

fakultativní


nezávazný, nepovinný, volitelný, možný
Zdroj: islo.cz

8

0   0

fakultativní


příležitostný,
Zdroj: agromanual.cz

9

0   0

fakultativní


This meaning is NSWF/18+. Click here to show this meaning.
Honzi - 1. prosince 2018   NSFW / 18+

Přidat význam slova fakultativní
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< fakule falanga >>