Význam militantní
Co znamená slovo militantní? Zde naleznete 2 významů slova militantní. Můžete také přidat význam slova militantní sami

1

3   0

militantní


bojovný, bojechtivý
Zdroj: islo.cz

2

0   0

militantní


bojový, váleènický; politologie názorovì nesmiøitelný; vlastnost urèitých jedincù i spoleèenských skupin snažících se realizovat svou politickou pøedstavu jakýmikoliv prostøedky, te [..]
Zdroj: skinhead.sweb.cz

Přidat význam slova militantní
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< mili minហ>>