Význam Jistina
Co znamená slovo Jistina? Zde naleznete 86 významů slova Jistina. Můžete také přidat význam slova Jistina sami

1

7 Thumbs up   2 Thumbs down

Jistina


Zbývající dosud nesplacená hodnota dluhu bez úroků.
Zdroj: nextfinance.cz

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Nesplacená část dluhu, ze které je počítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání části dluhu).
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz (offline)

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Jistina


Èástka, ze které se poèítá úrok. Pøi úvìru jde o doposud nesplacenou èást dluhu.
Zdroj: gemoney.cz

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Jistina


Jistina je půjčený finanční obnos, za jehož půjčení dlužník platí věřiteli úrok. Jistina je při řádném splácení součástí splátky hypotečního úvěru.
Zdroj: cofidis.cz

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Jistina


Pùjèený finanèní obnos. Za pùjèení tohoto finanèního obnosu platí dlužník vìøiteli odmìnu (vìtšinou úrok).
Zdroj: fxstreet.cz

6

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Jistina


označení pro peníze uložené na účet; z jistiny se vypočítává úrok, který se u některých produktů připisuje na účet a stává součástí jistiny
Zdroj: klub.slovniky.cz

7

3 Thumbs up   3 Thumbs down

Jistina


je půjčený finanční obnos, z kterého dlužník platí věřiteli odměnu – úroky. Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz (offline)

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Jistina


Základní půjčovaná suma, tj. celková smluvní výše poskytnutého úvěru bez úroků a poplatků. Jistina je splatná v částkách a termínech sjednaných ve smlouvě o úvěru.
Zdroj: cmzrb.cz (offline)

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Jistina


Pùjèený finanèní obnos. Za pùjèení tohoto finanèního obnosu platí dlužník (klient) vìøiteli odmìnu (úrok). Jistina, úvìrová jistina
Zdroj: realitymorava.cz

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Jistina


nominální částka poskytnutého úvěru
Zdroj: hanik.cz (offline)

11

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Jistina


Nesplacená část dluhu, ze které je počítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání části dluhu).
Zdroj: sfinance.cz

12

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Částka, ze které se počítá úrok. Při úvěru jde o doposud nesplacenou část dluhu.
Zdroj: jaknabanku.cz (offline)

13

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Nesplacená èást dluhu, ze které je poèítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání èásti dluhu).
Zdroj: euroekonom.cz

14

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Nesplacená část dluhu, částka, ze které se počítá úrok.  
Zdroj: wuestenrot.cz (offline)

15

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Èástka, kterou banka klientovi pùjèuje
Zdroj: hypoconsulting.cz (offline)

16

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


nominální hodnota úvìru nebo cenného papíru
Zdroj: financni.webz.cz (offline)

17

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


půjčený finanční obnos, který se musí splatit
Zdroj: mojeinvestice.cz

18

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: new.kfinance.cz (offline)

19

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: agentreality.cz

20

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za zapujčení tohoto finančního obnosu platí dlužník věřiteli odměnu (tzv. úrok, ev. úroky z prodlení).
Zdroj: ahareality.cz

21

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Půjčená nominální částka (úvěr) bez úroků.
Zdroj: apogeo.cz (offline)

22

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: edoxreality.cz (offline)

23

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Nominální částka poskytnutého úvěru.
Zdroj: edoxreality.cz (offline)

24

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


pùjèený finanèní obnos. Za pùjèení tohoto finanèního obnosu platí dlužník vìøiteli odmìnu (úrok). K
Zdroj: equip.cz (offline)

25

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Půjčený finanční obnos, za jehož půjčení dlužník platí věřiteli úrok. Jistina je při řádném splácení součástí splátky hypotečního úvěru.
Zdroj: hyposervis.cz (offline)

26

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


nominální èástka poskytnutého úvìru.
Zdroj: kontaktreal.cz

27

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Dlužná částka, která se musí splatit.
Zdroj: miras.cz

28

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Dlužník obdrží od věřitele určité množství peněz, které se nazývají jistina a je povinen věřiteli tuto částku do smluveného data v budoucnosti splatit.
Zdroj: nahypoteky.cz

29

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Tímto termínem se označují nesplacené půjčené finanční prostředky.
Zdroj: pujckoradce.cz (offline)

30

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Výše půjčeného finančního obnosu (výše úvěru). Odměnou bance za toto poskytnutí prostředků je pak úrok. Postupně se splácením úvěru se výše jistiny snižuje (je umořována).
Zdroj: realitnisekac.cz (offline)

31

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Nominální částka poskytnutého úvěru. Katastr nemovitostí
Zdroj: realml.cz (offline)

32

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


výše poskytnutého úvìru, která je uvedena v úvìrové smlouvì a z níž jsou úèastníkem jako dlužníkem placeny úroky, vìøiteli, který tento úvìr poskytl
Zdroj: rfpplus.cz

33

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Jistina představuje výši dluhu, ze které se počítá úrok. Jistina je součástí anuitní splátky, tzn. po každé anuitní splátce dochází k jejímu snížení.
Zdroj: rychla-hypoteka.cz (offline)

34

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok). Jistina, úvěrová jistina [..]
Zdroj: spalekreality.cz

35

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Dlužná částka, která se musí splatit.
Zdroj: traders.cz (offline)

36

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: vasmakler.cz

37

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Nominální částka poskytnutého úvěru.
Zdroj: vasmakler.cz

38

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


hodnota dluhu bez úroku, suma kterou si dlužník půjčuje
Zdroj: czechcapitalinvest.cz

39

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Jistina úvěru je objem prostředků, které si dlužník půjčil. Za to přísluší věřiteli odměna ve formě úroku. Každou splátka úvěru se pak skládá z úroku a splátky jistiny. Úvěr je zcela splacen v okamžiku, kdy je nesplacená jistina nulov& [..]
Zdroj: denfinancnigramotnosti.cz (offline)

40

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Dlužní částka, která se musí splatit
Zdroj: eakcie.cz (offline)

41

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník věřiteli odměnu (úrok). Konstantní splácení - způsob splácení hypotečního úvěru, kdy klient splácí každý měsíc jinou částku, přičemž splá [..]
Zdroj: ludvik-turek.com (offline)

42

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Nesplacená část dluhu, částka, ze které se počítá úrok.
Zdroj: hypoteky-uvery-pujcky.cz

43

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Jistina je hodnota úvěru (půjčky), finanční obnos za který dlužník platí věřiteli odměnu - úrok.
Zdroj: sosfinance.profiweb.cz (offline)

44

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: financeservices.cz

45

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


nominální částka poskytnutého úvěru.
Zdroj: fincentrumreality.com (offline)

46

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Jistinou úvěru dlužná částka bez započítání úroků. Nesplacenou jistinou je zbývající část úvěru, kterou dlužník věřiteli ještě neuhradil. Jistinu nesnižují splátky úroků, ani úhrada poplatků.
Zdroj: golemfinance.cz (offline)

47

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Nesplacená část dluhu, ze které je počítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání části dluhu).
Zdroj: gpf.cz (offline)

48

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


půjčené peníze; za půjčení těchto peněz platí dlužník věřiteli smluvené poplatky (úroky). Výše jistiny se snižuje každou zaplacenou Anuitní splátkou, nebo mimořádnou splátkou.
Zdroj: hypodilna.cz (offline)

49

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: kfinance.cz (offline)

50

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Pùjèený finanèní obnos. Za pùjèení tohoto finanèního obnosu platí dlužník vìøiteli odmìnu (úrok).
Zdroj: kurzy.cz

51

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Nesplacená část dluhu, částka, ze které se počítá úrok. 
Zdroj: ostrava-hypoteky.cz (offline)

52

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: precioso.cz (offline)

53

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Nominální částka poskytnutého úvěru.
Zdroj: precioso.cz (offline)

54

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: pujckynasmenku.snadnorychle.cz (offline)

55

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


půjčka (vklad) tvořící základ, ze kterého se počítají úroky
Zdroj: realitnislovnik.cz (offline)

56

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


nesplacená část dluhu, ze které je počítán úrok
Zdroj: refinancovat-hypoteku.cz (offline)

57

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


je nesplacená část dluhu, ze které je počítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání části dluhu) Sdílet na Facebook Google +1 Ocenění nejlepších makléřů za rok [..]
Zdroj: remaxpro.cz

58

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Zapůjčená peněžní částka, za jejíž vypůjčení platí klient (dlužník) odměnu věřiteli (úrok).
Zdroj: rkne.cz

59

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Hodnota poskytnutého úvěru.
Zdroj: rkne.cz

60

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Nesplacená část dluhu, částka, ze které se počítá úrok.
Zdroj: simplyhome.cz

61

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


1. půjčený finanční obnost bez úroků; 2. vklad na účet; 3. kauce Viz také kauce nominální hodnota
Zdroj: business.center.cz (offline)

62

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužníkOsoba povinná splatit věřiteli dříve poskytnutou částku. věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: hypotecnibanka.cz (offline)

63

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Nesplacená část dluhu, částka, ze které se počítá úrok.  
Zdroj: gigablast.com (offline)

64

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Výše poskytnutého pøeklenovacího úvìru èi úvìru ze stavebního spoøení, která je uvedena v úvìrové smlouvì a z níž jsou úèastníkem jako dlužníkem placeny úroky stavební spoøitelnì jako vìøite [..]
Zdroj: acss.cz

65

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Jistina je objem peněžních prostředků poskytnutých klientovi.
Zdroj: bmcfinance.cz

66

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


nominální částka poskytnutého úvěru. 
Zdroj: damy.cz (offline)

67

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Nesplacená èást dluhu, ze které je poèítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání èásti dluhu).
Zdroj: hypotecnipartner.cz

68

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


úvěru je objem prostředků, které si klient půjčil. Nesplacenou jistinou je zbývající částka, kterou klient věřiteli ještě neuhradil.
Zdroj: itesco.cz

69

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


čistá výše půjčené částky, tedy přesná částka, kterou si půjčujete a kterou žádáte (např. úvěr 120.000 - jistina je 120.000). Je to tedy čistá požadovaná částka bez úroků.
Zdroj: jaknapenize.eu

70

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


   Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: maneco-reality.cz (offline)

71

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


   Nominální částka poskytnutého úvěru.
Zdroj: maneco-reality.cz (offline)

72

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


úvěru je objem prostředků, které si klient půjčil. Nesplacenou jistinou je zbývající částka, kterou klient věřiteli ještě neuhradil.
Zdroj: www3.itesco.cz

73

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Zbývající dosud nesplacená hodnota bez úroků.
Zdroj: financialmarkets.cz (offline)

74

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


rozumí se jí nominální částka poskytnutého úvěru.
Zdroj: reality-news.cz (offline)

75

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


hodnota pùjèené èástky karenèní lhùta
Zdroj: pojistenec.cz (offline)

76

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Jde o pojem z oblasti peněžnictví a bankovnictví obecně. U různých typů finančních produktů značí základní peněžní obnos, který byl půjčen nebo tvořil vklad například na bankovní účet. Od něj se potom vypočítávají úroky či poplatky. Tyto odvozené platby nazýváme příslušenstvím jistiny – v praxi se ale s tímto pojmem moc často nesetkáte. Například u [..]
Zdroj: pujckomat.cz (offline)

77

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Nesplacená èást dluhu, ze které je poèítán úrok. S každou anuitní splátkou dochází ke snižování jistiny (k umazání èásti dluhu).
Zdroj: finance.bleskove.net

78

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Půjčená peněžní částka, ke které se za její poskytnutí připisují úroky. Tyto tvoří tzv. příslušenství jistiny.
Zdroj: svethypoteky.cz

79

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Jistina


Jistina je základní peněžní částka, která byla půjčena nebo která tvořila vklad. K ní se připisují úroky, což je odměna za její poskytnutí. Tyto úroky, stejně jako úroky z prodlení nebo poplatek z pro [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

80

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Jistina


jmenovitá hodnota, tedy èástka penìz z níž se poèítá úrok
Zdroj: abecedapodnikani.cz

81

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Jistina


Pùjèený finanèní obnos. Za pùjèení tohoto finanèního obnosu platí dlužník (klient) vìøiteli odmìnu (úrok).
Zdroj: pujcky-dinero.cz

82

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Jistina


Jistina vyjadřuje základní peněžní částku, která byla buď půjčena, nebo která tvořila vklad. K jistině se dále připisují úroky, které představují odměnu za poskytnutí jistiny. Stejně jako tyto úroky, tak i úroky z prodlení jsou součást&ia [..]
Zdroj: fajnpujcka.cz (offline)

83

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Jistina


Jistina je finanční částkou, kterou si dlužník půjčil od věřitele. Odměnou za poskytnutí této částky jsou pro věřitele úroky, které se obvykle přičítají k pravidelným splátkám. Úroky i úroky z prodlen [..]
Zdroj: crescogroup.org

84

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Jistina


Nominální částka poskytnutého úvěru.
Zdroj: agentreality.cz

85

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Jistina


Půjčený finanční obnos. Za půjčení tohoto finančního obnosu platí dlužník (klient) věřiteli odměnu (úrok).
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz (offline)

86

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Jistina


nesplacená část dluhu, ze které je počítán úrok
Zdroj: abc-hypoteka.cz (offline)

<< INKASO Konečné posouzení úvěru >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam