Význam negativní
Co znamená slovo negativní? Zde naleznete 3 významů slova negativní. Můžete také přidat význam slova negativní sami

1

0   0

negativní


(číslo) mající hodnotu menší než nula | * | mající nežádoucí vliv | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

negativní


Negativní tlak odpovídá filtračnímu dýchacímu přístroji se spontánní ventilací (jedna ze dvou rodin filtračních přístrojů s pozitivním tlakem).
Zdroj: oopp.cz

3

1   3

negativní


přídavné jméno negativní lze do hovorové češtiny přeložit jako záporný, nedobrý, nesouhlasný či špatný. Slovo negativní je odvozeno z latinského slova negativus se stejným významem. V současné době se slovo negativní používá ve spojitosti např. se zprávami (negativní zprávy znamenají špatné zprávy), čísly (negativní čísla jsou záporná čísla, tj. čísla menší než nula), lidskými vlastnostmi (negativními lidskými vlastnostmi se rozumí špatné lidské vlastnosti), komentáři či referencemi (negativní komentáře nebo reference jsou takové komentáře nebo reference, které vyjadřují nespokojenost jejich autorů s popisovanou věcí), atd. Protikladem slova negativní je pozitivní (s významem kladný, souhlasný, dobrý).
Honzi - 6. prosince 2018

Přidat význam slova negativní
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< pozitivní kopat >>