Význam opatrovník
Co znamená slovo opatrovník? Zde naleznete 8 významů slova opatrovník. Můžete také přidat význam slova opatrovník sami

1

1   0

opatrovník


Neboli kolizní opatrovník - u vkladů je to osoba stanovená soudem, která má za úkol hájit zájmy nezletilého dítěte při použití finačních prostředků nezletilého.
Zdroj: mesec.cz

2

1   0

opatrovník


soudem pověřená osoba, která jedná jménem klienta, hájí jeho zájmy
Zdroj: gcentrum.cz

3

1   0

opatrovník


Opatrovnictví je jednou z forem zastoupení, kdy je soudem opatrovanci jmenován opatrovník, aby hájil jeho zájmy. Opatrovník může být určen jak pro obecné zastupování, tak i pro jedno kon [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0   0

opatrovník


Opatrovníkem je zákonný zástupce na základì rozhodnutí soudu (napø. za obèana, který byl zbaven úplnì nebo èásteènì zpùsobilosti k právním úkonùm nebo je v ústavu zdravotnické [..]
Zdroj: financni.webz.cz

5

0   0

opatrovník


neboli kolizní opatrovník - u úvìrù naší spoøitelny je to osoba stanovená soudem, která má za úkol hájit zájmy nezletilého dítìte pøi použití prostøedkù z úvìru nezletilého p. [..]
Zdroj: inclaim.cz

6

0   0

opatrovník


neboli kolizní opatrovník - u úvìrù naší spoøitelny je to osoba stanovená soudem, která má za úkol hájit zájmy nezletilého dítìte pøi použití prostøedkù z úvìru nezletilého p. [..]
Zdroj: satum.cz

7

0   0

opatrovník


Neboli kolizní opatrovník - u úvěrů naší spořitelny je to osoba stanovená soudem, která má za úkol hájit zájmy nezletilého dítěte při použití prostředků z úvěru nezletilého p. [..]
Zdroj: finkap.cz

8

0   0

opatrovník


neboli kolizní opatrovník - u úvìrù naší spoøitelny je to osoba stanovená soudem, která má za úkol hájit zájmy nezletilého dítìte pøi použití prostøedkù z úvìru nezletilého p. [..]
Zdroj: satum.sk

Přidat význam slova opatrovník
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< nezaplacená smlouva parametr ohodnocení >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam