Význam otrok
Co znamená slovo otrok? Zde naleznete 5 významů slova otrok. Můžete také přidat význam slova otrok sami

1

5 Thumbs up   1 Thumbs down

otrok


Otrok je Obyčejný člověk nedisponující žádnou mocí, a který je utlačován jiným subjektem, státem a zneužíván a je s ním zacházeno jako s majetkem.
Jiri - 27. srpna 2021

2

4 Thumbs up   2 Thumbs down

otrok


osoba, která je zbavena svých práv a je považována za něčí majetek | * | osoba, která na někom nebo na něčem silně závisí | * | nedospělý mladík, chlapec | dítě [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

3 Thumbs up   3 Thumbs down

otrok


Výkonně zaneprázdněný dělník za minimální odměnu nebo za obživu
František - 6. listopadu 2019

4

1 Thumbs up   2 Thumbs down

otrok


kaunaga
Zdroj: dominicweb.eu

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

otrok


Otrokářství je označení systému, ve kterém se využívá práce nesvobodných lidí (otroků), kteří jsou po právní i faktické stránce obchodovatelným majetkem zbaveným osobní svobody. V širším slova smyslu [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< bláto mýdlo >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam