Význam Vinkulace
Co znamená slovo Vinkulace? Zde naleznete 62 významů slova Vinkulace. Můžete také přidat význam slova Vinkulace sami

1

3   0

Vinkulace


Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele-banky).
Zdroj: mesec.cz

2

7   5

Vinkulace


se provádí zejména u majetkového pojištění a havarijního pojištění, ale je možná i jinde (např. u pojištění pohledávek). Pojišťovna se potvrzením vinkulace zavazuje, že nevyplatí pojistné plnění z případné škody pojištěnému, ale jiné osobě. Nejčastěji se vinkuluje pojištění zastavené nemovitosti na banku poskytující úvěr (hypotéka, firemní úvě [..]
Zdroj: nemecpartners.cz

3

2   0

Vinkulace


Obecný termín používaný v peněžnictví, nikoliv v zákoně. Představuje formu zástavy ve prospěch věřitele (vinkulace účtu stavebního spořen [..]
Zdroj: czechwealth.cz

4

1   0

Vinkulace


Blokace vkladu ve prospěch stanovené osoby nebo události. Zdroj: BusinessInfo.cz
Zdroj: bankovnigramotnost.cz

5

1   0

Vinkulace


Omezení dispozic s vkladem nebo pohledávkou.
Zdroj: brokervision.cz

6

0   0

Vinkulace


Vinkulaci můžeme označit jako omezení dispozičního práva u vkladů, úvěrů, pojistného plnění, nebo u cenných papírů. Vinkulace je v podstatě zamčení a na úvěry, vklady apod. se může vázat heslo, souhlas třetí osoby, nebo může být jiné omezení. Zr [..]
Zdroj: fajnpujcka.cz

7

0   0

Vinkulace


Omezení dispozice s vkladní knížkou nebo cenným papírem. Zajištění poskytovaného úvěru formou vinkulace vkladu.
Zdroj: erasvet.cz

8

0   0

Vinkulace


Blokace vkladu ve prospěch stanovené osoby nebo události.
Zdroj: jaknabanku.cz

9

0   0

Vinkulace


Blokace vkladu ve prospěch stanovené osoby nebo události.
Zdroj: platinummoney.cz

10

0   0

Vinkulace


Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele-banky).
Zdroj: dluhy.obcanskeporadny.cz

11

0   0

Vinkulace


Vázání pojistného plnìní k nemovitosti ve prospìch tøetí osoby (banky). Pokud dojde k pojistné události u zastavené nemovitosti, pojišovna nevyplatí pojistnou èástku pojištìnému, ale tomu, kdo poskyt [..]
Zdroj: euroekonom.cz

12

0   0

Vinkulace


Vázání pojistného plnění k nemovitosti ve prospěch třetí osoby (banky). Pokud dojde k pojistné události u zastavené nemovitosti, pojišťovna nevyplatí pojistnou částku pojištěnému, ale tomu, kdo poskytl úvěr na koupi dané nemovitosti.
Zdroj: srovnavac.penize.ihned.cz

13

0   0

Vinkulace


omezení dispozièního práva, napø. vinkulace pojistného plnìní. Vinkulace pojistného plnìní ve prospìch tøetí osoby znamená, že v pøípadì pojistné události je pojistné plnìní vyplaceno tøetí osobì
Zdroj: financni.webz.cz

14

0   0

Vinkulace


vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).
Zdroj: new.kfinance.cz

15

0   0

Vinkulace


omezení dispozic s vkladem nebo pohledávkou
Zdroj: activum.cz

16

0   0

Vinkulace


Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).
Zdroj: agentreality.cz

17

0   0

Vinkulace


se provádí zejména u majetkového pojištění a havarijního pojištění, ale je možná i jinde (např. u pojištění pohledávek). Pojišťovna se potvrzením vinkulace zavazuje, že nevyplatí pojistné plnění z pří [..]
Zdroj: also.cz

18

0   0

Vinkulace


omezení plnìní ve prospìch tøetí osoby. napøíklad pojištìní zastavené nemovitosti ve prospìch hypoteèní banky.
Zdroj: dower.cz

19

0   0

Vinkulace


Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).
Zdroj: edoxreality.cz

20

0   0

Vinkulace


Vinkulace pojistného plnění podle dohodnutých podmínek ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je třetí osobě vyplaceno pojistné plnění v plné výši. Zpravidla se jedná o platbu [..]
Zdroj: epojisteni.cz

21

0   0

Vinkulace


vázání pojistného plnìní k nemovitosti ve prospìch tøetí osoby (banky). Pokud dojde k pojistné události u zastavené nemovitosti, pojišovna nevyplatí pojistnou èástku pojištìnému, ale tomu, kdo poskytl úvìr na koupi dané nemovitosti.
Zdroj: equip.cz

22

0   0

Vinkulace


znamená zastavení pohledávek, které vzniknou pojištìnému vùèi pojišovnì z dùvodu výskytu pojistné události kryté pojištìním, ve prospìch banky, která poskytuje úvìr. Nastane-li pojistná událost, poji [..]
Zdroj: hypotecni-kalkulacky.cz

23

0   0

Vinkulace


pojistného plnění znamená omezení možnosti disponovat s pojistným plněním, resp. při předčasném zrušení pojištění s hodnotou. Jde o souhlas pojištěného s tím, že případné pojistné plnění z vinkulované [..]
Zdroj: maximapojistovna.cz

24

0   0

Vinkulace


Vinkulací je myšleno vázání pojistného plnění k nemovitosti ve prospěch třetí osoby (tedy banky). Pokud dojde k pojistné události u zastavené nemovitosti, pojišťovna vyplatí pojistnou částku ne pojišt [..]
Zdroj: nahypoteky.cz

25

0   0

Vinkulace


Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele). Vklad
Zdroj: realml.cz

26

0   0

Vinkulace


Vázání pojistného plnění ve prospěch třetího subjektu, např. banky, která poskytla pojištěnému úvěr, leasingové společnosti.
Zdroj: respect.cz

27

0   0

Vinkulace


vázání výplaty pojistného plnìní na dohodnuté podmínky ve prospìch vìøitele - zastavení pohledávky na pojistné plnìní z pojistné smlouvy
Zdroj: rfpplus.cz

28

0   0

Vinkulace


Omezení volného nakládání s majetkem, účtem, penězi, pojistným ve prospěch 3 osoby, subjektu.
Zdroj: usetritnadanich.cz

29

0   0

Vinkulace


Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).
Zdroj: vasmakler.cz

30

0   0

Vinkulace


Obecný termín používaný v peněžnictví, nikoliv v zákoně. Představuje formu zástavy ve prospěch věřitele (vinkulace účtu stavebního spoření, vinkulace pojistného plnění, vinkulace životní pojistky atd.)
Zdroj: ludvik-turek.com

31

0   0

Vinkulace


Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).
Zdroj: poradna.financnipomocnik.cz

32

0   0

Vinkulace


Vázanost, zablokování vkladu (vìtšinou ve prospìch nìkoho, napø. vìøitele).
Zdroj: finaktiv.cz

33

0   0

Vinkulace


vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).
Zdroj: financeservices.cz

34

0   0

Vinkulace


Vázání pojistného plnění k nemovitosti ve prospěch třetí osoby (banky). Pokud dojde k pojistné události u zastavené nemovitosti, pojišťovna nevyplatí pojistnou částku pojištěnému, ale tomu, kdo poskytl úvěr na koupi dané nemovitosti.
Zdroj: gpf.cz

35

0   0

Vinkulace


vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).
Zdroj: kfinance.cz

36

0   0

Vinkulace


Pojištění vázání výplaty pojistného plnění na dohodnuté podmínky, zpravidla ve prospěch věřitele pojištěného => pojišťovna se potvrzením vinkulace zavazuje, že nevyplatí pojistné plnění z případné ško [..]
Zdroj: pojisteni.cz

37

0   0

Vinkulace


Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).
Zdroj: precioso.cz

38

0   0

Vinkulace


Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).
Zdroj: pujckynasmenku.snadnorychle.cz

39

0   0

Vinkulace


Zablokování vkladu v něčí prospěch, například věřitelův.
Zdroj: rkne.cz

40

0   0

Vinkulace


omezení dispozičního práva Např. vinkulace pojistného plnění, nebo cenných papírů. Vinkulace pojistného plnění ve prospěch třetí osoby znamená, že v případě pojistné události je pojistné plnění vyplaceno třetí osobě. Viz také devinkulace
Zdroj: business.center.cz

41

0   0

Vinkulace


Omezení volného nakládání s cenným papírem, vkladní knížkou, vkladem nebo smlouvou ve prospěch určené osoby nebo události např. banky nebo příbuzného, který se musí prokázat heslem nebo průkazním líst [..]
Zdroj: uctovani.net

42

0   0

Vinkulace


jedná se o zastavení pohledávek, které vznikly pojištěnému vůči jeho pojišťovně. Tato událost může vzniknout z důvodu vzniku pojistné události, která je kryta ve prospěch banky. V praxi to tedy znamen [..]
Zdroj: blog.pujcky-penez.info

43

0   0

Vinkulace


znamená zastavení pohledávek, které vzniknou pojištìnému vùèi pojišovnì z dùvodu výskytu pojistné události kryté pojištìním, ve prospìch banky, která poskytuje úvìr. Nastane-li pojistná událost, poji [..]
Zdroj: nebankovni-pujcky.unas.cz

44

0   0

Vinkulace


Zablokování vkladu (vázanost; obvykle v prospìch jedné ze stran).
Zdroj: vysokyurok.cz

45

0   0

Vinkulace


Je převedení výplaty pojistného plnění ve prospěch věřitele pojistného. V případě leasingu si můžete zajistit vlastní pojištění, které budete muset vinkulovat ve prospěch leasingové společnosti. [..]
Zdroj: bmcfinance.cz

46

0   0

Vinkulace


Vázání pojistného plnìní k nemovitosti ve prospìch tøetí osoby (banky). Pokud dojde k pojistné události u zastavené nemovitosti, pojišovna nevyplatí pojistnou èástku pojištìnému, ale tomu, kdo poskyt [..]
Zdroj: hypotecnipartner.cz

47

0   0

Vinkulace


   Vázanost, zablokování vkladu (většinou ve prospěch někoho, např. věřitele).
Zdroj: maneco-reality.cz

48

0   0

Vinkulace


Omezení dispozièního práva uplatòované napøíklad u cenných papírù, úvìrù, vkladù nebo pojistného plnìní.
Zdroj: klo.cz

49

0   0

Vinkulace


- znamená omezení možnosti disponovat s pojistným plněním. Jde o souhlas pojištěného s tím, že případné pojistné plnění z vinkulované smlouvy bude vyplaceno přednostně [..]
Zdroj: pojistovaci-centrum.cz

50

0   0

Vinkulace


vázanost, zablokování vkladu
Zdroj: inclaim.cz

51

0   0

Vinkulace


vázanost, zablokování vkladu
Zdroj: satum.cz

52

0   0

Vinkulace


vázání výplaty pojistného plnění na udělení souhlasu třetí osoby vyplývající z pojistné smlouvy
Zdroj: finkap.cz

53

0   0

Vinkulace


vázanost, zablokování vkladu
Zdroj: satum.sk

54

0   0

Vinkulace


Vinkulace čili vinkulování (z lat. vinculum, pouto) znamená jakési „zamčení“, omezení dispozičního práva např. u vkladů, úvěrů, pojistného plnění nebo u cenných papírů. Disponování s nimi může být váz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

55

0   1

Vinkulace


se provádí zejména u majetkového pojištění a havarijního pojištění, ale je možná i jinde (např. u pojištění pohledávek). Pojišťovna se potvrzením vinkulace zavazuje, že nevyplatí pojistné plnění z případné škody pojištěnému, ale jiné osobě. Nejčastěji se vinkuluje pojištění zastavené nemovitosti na banku poskytující úvěr (hypotéka, firemní úvěr) ne [..]
Zdroj: allrisk.cz

56

0   1

Vinkulace


Vázanost, zablokování vkladu (vìtšinou ve prospìch nìkoho, napø. vìøitele).
Zdroj: pujcky-dinero.cz

57

0   1

Vinkulace


je vázání pojistného plnění k nemovitosti ve prospěch třetí osoby (banky). Pokud dojde k pojistné události u zastavené nemovitosti, pojišťovna nevyplatí pojistnou částku pojištěnému, ale tomu, kdo poskytl úvěr na koupi dané nemovitosti. Čtěte více »
Zdroj: kupujemebydleni.cz

58

0   1

Vinkulace


Blokace vkladu ve prospìch stanovené osoby nebo události.
Zdroj: gemoney.cz

59

0   1

Vinkulace


Vázání pojistného plnění k nemovitosti ve prospěch třetí osoby (banky). Pokud dojde k pojistné události u zastavené nemovitosti, pojišťovna nevyplatí pojistnou částku pojištěnému, ale tomu, kdo poskyt [..]
Zdroj: sfinance.cz

60

0   1

Vinkulace


Někdy vinkulování, je omezení dispozičního práva vázáním na nějaké podmínky. Vinkulace pojistného plnění
Zdroj: kalkulacka.eu

61

0   1

Vinkulace


Zajištění, aby případné pojistné plnění, které bude vyplaceno v souvislosti se škodou na předmětu financování bylo vyplaceno leasingové společnosti. Leasingové společnosti se tímto chrání, aby pojistné plnění bylo skutečně použito na opravu předmětu financování. V případě řádného placení klientem je zpravidla [..]
Zdroj: vltavinleas.cz

62

0   2

Vinkulace


omezení s nakládáním (vinkulace vkladní knížky)
Zdroj: klub.slovniky.cz

Přidat význam slova Vinkulace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Veřejnoprávní subjekt Vklad >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam