Význam patetický
Co znamená slovo patetický? Zde naleznete 3 významů slova patetický. Můžete také přidat význam slova patetický sami

1

1   0

patetický


Patos nebo pathos (z řec. pathein, podléhat něčemu, trpět) znamená v klasické rétorice jeden ze tří způsobů přesvědčování (vedle osobní přesvědčivosti řečníka u a věcných arg [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1   1

patetický


přídavné jméno patetický je odvozeno od slova patos nebo též pathos, jakožto jednoho ze starého řeckého způsobu přednesu řečí na veřejnosti. Slovem patos byla označována taková mluva, která zahrnovala značné množství emocí a gest a která měla proniknout hluboko do posluchačovi mysli, resp. v daném případě spíše duše.

V současné době se však slovo patetický používá též v jiném významu, odvozenému od anglického slova „pathetic“. V angličtině je jako „pathetic“ označováno něco ubohého, zoufalého, k pláči. V tomto smyslu se lze s použitím slova patetický čím dál častěji setkávat též v českém jazyce, byť se logicky jedná o používání významově nesprávné.
Honzi - 7. prosince 2018

3

0   1

patetický


Výrazová aj hodnotová kategória. –> pátos
Zdroj: estetickyslovnik.sk

Přidat význam slova patetický
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< pátos Paul >>