Význam pedagogiky
Co znamená slovo pedagogiky? Níže najdete jeden význam slova pedagogiky Můžete také přidat význam slova pedagogiky sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

pedagogiky


Slovo pedagogika pochází z antické řečtiny („paidós“ = dítě + „ágein“ = vést). Pedagogika zkoumá podstatu a zákonitosti výchovy a vzdělávání pro vývoj člověka. Pedagogika chápe vzdělávání jako záměrné a soustavné činnosti formující osobnost člověka v nejrůznějších obdobích života společnosti. Oborů pedagogiky je několik například hudební či výtvarná a detailněji specializovaná pedagogika se nazývá didaktika. Pedagogika vychází z mnoha poznatků psychologie. Za zakladatele pedagogiky jako vědy o výchově bývá považován Jan Amos Komenský a za zakladatele moderní pedagogiky jako ji známe dnes můžeme považovat J. F. Herbarta. V dnešní době neexistuje jednotné pojetí pedagogiky, odlišnosti najdeme v každé zemi, důvodem je odlišná víra, kulturní rozdíly, priority, politická situace atd.
Kamila - 16. května 2019
<< květin nekonečna >>