Význam populace
Co znamená slovo populace? Zde naleznete 8 významů slova populace. Můžete také přidat význam slova populace sami

1

0   0

populace


souhrn jedinců nějakého druhu žijících společně na určitém území
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

populace


("population"): skupina organismù stejného druhu, která obývá jasnì vymezený geografický prostor a vykazuje reprodukèní kontinuitu z generace na generaci; ekologické i reprodukèní vztahy [..]
Zdroj: mprinstitute.org

3

0   0

populace


Soubor jedinců téhož druhu vyskytujících se v určitém prostoru a v určitém čase ve všech vývojových stádiích.
Zdroj: vitejtenazemi.cz

4

0   0

populace


soubor jedinců téhož druhu v určitém prostoru a čase
Zdroj: skolavpohode.cz

5

0   1

populace


soubor jedinců určitého druhu v určitém období na určité ploše
Zdroj: agromanual.cz

6

0   1

populace


Populace je soubor jedinců téhož druhu, nacházejících se v jednom určitém místě v jednom určitém čase. Termínu populace se užívá v ekologii, genetice a demografii. Obor ekologie, kter [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   2

populace


Souhrn obyvatelstva na urèitém území v urèitém èase, chápaný pøedevším z biosociálního hlediska jako rozmnožující se, stárnoucí a umírající. Zkoumá jej demografie.
Zdroj: marxismus.cz

8

0   2

populace


základní soubor, na který potřebujeme zobecnit výsledky výzkumu trhu. Ne nutně se jedná o všechny obyvatele ČR, populací může být i naše cílová skupina
Zdroj: cevelova.cz

Přidat význam slova populace
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< laskavost ocel >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam