Význam potažmo
Co znamená slovo potažmo? Zde naleznete 2 významů slova potažmo. Můžete také přidat význam slova potažmo sami

1

0   0

potažmo


se vztahem, se zřetelem, vzhledem k někomu, něčemu | * | vlastně, respektive | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   1

potažmo


slovo potažmo je příslovce, které má v českém jazyce dva hlavní významy. V prvé řadě bývá slovo potažmo v češtině používáno ve významu slova „respektive“, nebo „případně“. Příkladem použití slova potažmo v tomto významu může být věta „Rozhodujícím faktorem celkového umístění v soutěži je krátký program potažmo volná disciplína.“ Tuto větu lze volně přeložit jako „Rozhodujícím faktorem celkového umístění v soutěži je krátký program, přičemž obdobně velmi důležitá je i volná disciplína.“

Současně může být příslovce potažmo v češtině používáno ve významu „to znamená“, „v této souvislosti“ či „tudíž“. Jako příklad takovéhoto použití je možné uvést větu „Úspěch na olympijských hrách přinesl Ester Ledecké slávu a potažmo též peníze“, kterou je možné interpretovat ve smyslu „Úspěch na olympijských hrách přinesl Ester Ledecké slávu a v důsledku slávy též peníze.“
Honzi - 7. prosince 2018

Přidat význam slova potažmo
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< Latina kartuše >>