Význam prelatura
Co znamená slovo prelatura? Zde naleznete 3 významů slova prelatura. Můžete také přidat význam slova prelatura sami

1

2   2

prelatura


sídlo preláta | úřad preláta
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1   1

prelatura


prelátem zastávaný úřad, přeneseně také obydlí a reprezentační prostory preláta, např. představeného kláštera — opata; obydlí opata nebylo, s ohledem na nutnost jeho kontaktu s okolím, součástí klauzury [vizte klauzura, konvent]
Zdroj: brevnov.cz

3

1   1

prelatura


Prelát (latinsky praelatus představený) je označení pro klerika, který je ordinářem (např. biskupem), nebo mu přísluší hodnost ordináři ekvivalentní či nadřazená (např. vyšší ú [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova prelatura
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< prelát tumor >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam