Význam rakovina
Co znamená slovo rakovina? Zde naleznete 12 významů slova rakovina. Můžete také přidat význam slova rakovina sami

1

0 Thumbs up   1 Thumbs down

rakovina


zhoubné nádorové onemocnění způsobené karcinomem nebo jiné maligní nádorové onemocnění | * | * | nádor, rak
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

rakovina


Ide o ochorenie,ktoré spôsobuje zhubný nádor, pre ktorý je charakteristický nekontrolovate¾ný rast s nièením okolitého tkaniva, zakladanie metastáz a celkové pôsobenie na organizmus. Diagnóza rakoviny vy¾aduje zvyèajne kombináciu vy¹etrení. Dôle¾ité sú hlavne vy¹etrenia rengenologické, endoskopické, histologické, cytologické. Lieèba spoèíva v kombi [..]
Zdroj: fmg.sk

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

rakovina


– obecné označení pro více než 100 onemocnění, které se vyznačují nekontrolovaným abnormálním růstem buněk. Viz také maligní nádor
Zdroj: kolorektum.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

rakovina


termín používaný pro některé choroby, vyznačující se tvorbou nádorů vyniklých nadměrným růstem (hyperplazie) některých buněk (např. rakovina brambor)
Zdroj: agromanual.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

rakovina


Rakovina (karcinóm) - zdrav. ochorenie, ktoré spôsobuje zhubný nádor, pre ktorý je charakteristický nekontrolovateľný rast s ničením okolitého tkaniva, zakladanie metastáz a celkové pôsobenie na organizmus. Diagnóza rakoviny vyžaduje zvyčajne kombináciu vyšetrení. Dôležité sú hlavne vyšetrenia röntgenologické, endoskopické, histologické, cytologick [..]
Zdroj: bonumeng.eu

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

rakovina


Rakovina je obecný název pro maligní (zhoubné) nádory. Je to název historický. Staří lékaři jim vyjádřili svoji zkušenost, že nejlépe pozorovatelný zhoubný nádor (tedy nádor na kůži) se podobal poraně [..]
Zdroj: fnbrno.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

rakovina


Obecné označení pro více než 100 onemocnění, které se vyznačují nekontrolovaným abnormálním růstem buněk. Viz také maligní nádor.
Zdroj: konizace.info

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

rakovina


Rakovina je onemocnění, při kterém dochází k nekontrolovanému růstu určité skupiny buněk. Obecně lze říci, že u každého typu buněk, který v lidském organismu existuje, může dojít k rakovinnému bujení. [..]
Zdroj: vyzivavnemoci.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

rakovina


Rakovina nebo též nádorové onemocnění je různorodá skupina chorob, jejichž společným rysem je to, že některá populace vlastních buněk organismu se vymkne kontrole a začne relativně autonomně růst, ačk [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

rakovina


Rakovina je druhé album Karla Kryla. Je zároveň první, které vydal v exilu.
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   1 Thumbs down

rakovina


Rakovina je druhé album Karla Kryla. Je zároveň první, které vydal v exilu.
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

2 Thumbs up   3 Thumbs down

rakovina


Rako-Vina - (rak chodí pozpátku) - a vinou člověka, který myslí a koná tzv. "zpátečnicky" , (tedy chová se jak rak) - způsobuje následně u něj ztrátu Moci - tedy zdravé , živé tělo člověka, přijde postupně o svou moc a je z toho ne-Moc - nyní zvaná rakovina .
xxx - 17. ledna 2022

<< aanplant komer?ní >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam