Význam režie
Co znamená slovo režie? Zde naleznete 4 významů slova režie. Můžete také přidat význam slova režie sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

režie


Režie je umělecko-tvůrčí činnost ve filmové, divadelní, rozhlasové nebo televizní tvorbě, která spočívá v celkové organizaci filmového (jevištního atd.) dění, v konzistentní interpretaci scénáře či ad [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

režie


1. tvůrčí umělecká profese v divadle, filmu, televizi, rozhlase a při vzniku zvukových nosičů; 2. náklady spojené s provozem a vedením podniku
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

režie


Režie v ekonomice představují určité společné náklady konkrétního podniku. Nelze je stanovit přímo na jednici a je nutno je tedy rozvrhovat pomocí tzv. režijní přirážky. Obecně s režiemi například poč [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

0 Thumbs up   2 Thumbs down

režie


(režijní náklady) Náklady, které nelze jednoznačně přiřadit jednotlivým výrobkům.
Zdroj: apogeo.cz (offline)

<< reprodukovatelnost redundantní >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam