apogeo.cz

Website:https://www.apogeo.cz/
Obdržené pozitivní hlasy30
Obdržené negativní hlasy7
Karma:22 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (167)

1

5   0

marginální


Mezní, hraniční, přírůstkový. Významný pojem ekonomické teorie, vyjadřující přírůstek závisle proměnné při jednotkovém přírůstku nezávisle proměnné.
Zdroj: apogeo.cz

2

3   0

penále


Pokuta za nedodržení smluvních podmínek. Penalizace - ukládání pokut.
Zdroj: apogeo.cz

3

2   1

know-how


Doslovný český překlad "vědět jak". Výrobně technické poznatky, znalosti postupů, receptur. Někdy jsou chráněny patenty.
Zdroj: apogeo.cz

4

2   0

nejistota


Situace, kdy subjekt nezná všechny možné důsledky svého rozhodnutí nebo nezná pravděpodobnosti toho, že nastanou.
Zdroj: apogeo.cz

5

2   0

obchodní společnost


Právnická osoba založená za účelem podnikání.
Zdroj: apogeo.cz

6

1   0

broker


Zprostředkovatel obchodu, např. s cennými papíry.
Zdroj: apogeo.cz

7

1   0

finance


Peněžní vztahy vznikající při hospodářské činnosti.
Zdroj: apogeo.cz

8

1   0

finanční páka


(z anglického financial leverage) Použití dluhu (cizího kapitálu) ke zvýšení očekávaných výnosů.
Zdroj: apogeo.cz

9

1   0

financování


Činnost směřující k opatření kapitálu a jeho užití ke splnění podnikových cílů.
Zdroj: apogeo.cz

10

1   0

goodwill


Dobrá pověst, která se váže k obchodnímu jménu firmy.
Zdroj: apogeo.cz


Pro zobrazení všech definic slova 167 se přihlašte, prosím.