apogeo.cz

Website:https://www.apogeo.cz/
Obdržené pozitivní hlasy34
Obdržené negativní hlasy11
Karma:22 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (167)

1

5   0

marginální


Mezní, hraniční, přírůstkový. Významný pojem ekonomické teorie, vyjadřující přírůstek závisle proměnné při jednotkovém přírůstku nezávisle proměnné.
Zdroj: apogeo.cz

2

3   0

penále


Pokuta za nedodržení smluvních podmínek. Penalizace - ukládání pokut.
Zdroj: apogeo.cz

3

2   1

know-how


Doslovný český překlad "vědět jak". Výrobně technické poznatky, znalosti postupů, receptur. Někdy jsou chráněny patenty.
Zdroj: apogeo.cz

4

2   0

nejistota


Situace, kdy subjekt nezná všechny možné důsledky svého rozhodnutí nebo nezná pravděpodobnosti toho, že nastanou.
Zdroj: apogeo.cz

5

2   0

obchodní společnost


Právnická osoba založená za účelem podnikání.
Zdroj: apogeo.cz

6

2   0

živnost


Soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených živnostenským zákonem.
Zdroj: apogeo.cz

7

1   0

akruální účetnictví


Účetnictví, ve kterém výnosy jsou zaznamenány v okamžiku, kdy jsou vydělány, a náklady v okamžiku, kdy jsou vynaloženy, bez ohledu na to, zda jsou peníze obdrženy nebo vynaloženy.
Zdroj: apogeo.cz

8

1   1

bilance


Číselný přehled o potřebách a zdrojích, pasivech a aktivech, nákladech a výnosech apod. Rozdíl tvoří saldo.
Zdroj: apogeo.cz

9

1   0

broker


Zprostředkovatel obchodu, např. s cennými papíry.
Zdroj: apogeo.cz

10

1   0

efektivnost


Poměr výstupu a vstupu (např. poměr množství výrobků a množství práce na ně vynaložené = produktivita práce nebo poměr výnosů z investice a nákladů na ni = efektivnost investice).
Zdroj: apogeo.cz


Pro zobrazení všech definic slova 167 se přihlašte, prosím.