Význam reference
Co znamená slovo reference? Zde naleznete 17 významů slova reference. Můžete také přidat význam slova reference sami

1

2   0

reference


doporučení
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

1   0

reference


pl.Referenzen
Zdroj: pamprofi.cz

3

1   0

reference


V obecném významu: doporučení, posudek nebo odkaz.
Zdroj: zivotnapadum.cz

4

1   0

reference


Znamená obecně odkaz na něco nebo zprávu o něčem. Reference může být kladná nebo záporná (negativní).
Zdroj: stehovani-tavocer.cz

5

0   0

reference


(lat. odkaz), vztah mezi označujícím (jméno, symbol) a označovaným (předmět).
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

6

0   0

reference


v programování pojem reference znamená odkaz na proměnnou nebo instanci objektu. Reference je na rozdíl od ukazatele abstraktnější a navenek neobsahuje žádnou informaci o uložení objektu v paměti.
Zdroj: bezpecne-online.cz

7

0   0

reference


Reference je v informatice pojem používaný v programování, který označuje odkaz na proměnnou nebo instanci objektu. Reference je na rozdíl od ukazatele abstraktnější a navenek neobsahuje [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

reference


Reference (z lat. referó, referre, relatum) znamená obecně odkaz na něco nebo zprávu o něčem. Reference (lingvistika) – vztah odkazování, například mezi znakem a označovaným Reference ( [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

reference


Reference (z lat. referó, referre, relatum) znamená obecně odkaz na něco nebo zprávu o něčem. Reference (lingvistika) – vztah odkazování, například mezi znakem a označovaným Reference ( [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

reference


Reference (z lat. referó, referre, relatum) znamená obecně odkaz na něco nebo zprávu o něčem. Reference (lingvistika) – vztah odkazování, například mezi znakem a označovaným Reference ( [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   0

reference


Reference je v lingvistice část výpovědi, jíž se vytváří souvztažnost výrazů v textu na dálku. Referencemi tedy mluvčí odkazuje posluchače k něčemu, o čem hovořil dříve, řidčej [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   1

reference


odkaz, zpráva, poznámka | * | doporučení, posudek | * | (''v programování'') odkaz na proměnnou nebo instanci objektu | * | (''v lingvistice'') vztah jazykové jednotky k referentu | * [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

13

0   1

reference


Directive to assume stated heading.
Zdroj: voodoo-world.cz

14

0   1

reference


Heading to fly as directed by the flight lead. Reference 270.
Zdroj: voodoo-world.cz

15

0   1

reference


Soubor prací, kterými firma, agentura atd. prezentuje co v¹e ji¾ vykonala
Zdroj: torreno.freepage.cz

16

0   1

reference


Již dokončené prezentace
Zdroj: onas.cz

17

0   2

reference


citace dokumentů, které autor použil při zpracování daného problému, viz též bibliografické citace
Zdroj: sun2.biomed.cas.cz

Přidat význam slova reference
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< usni Prague >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam