Význam regrese
Co znamená slovo regrese? Zde naleznete 7 významů slova regrese. Můžete také přidat význam slova regrese sami

1

2   0

regrese


(lat. ústup zpět), v psychologii návrat zpět a znovuprožití.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

2   0

regrese


Zpìtný vývoj, opak progresu; návrat do pøedchozího vývojového stádia, nikoli však do pùvodního stavu. Vzhledem k neustálé promìnì všech souvislostí absolutní návrat zpìt nikd [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

2   0

regrese


Regrese je jedním z nevědomých obranných mechanizmů. Podle Freudovy teorie se osobnost skládá ze tří složek – ego, superego a id. Ego vyrovnává působení superega a idu. Pokud dojde k s [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1   0

regrese


regression
Zdroj: ped.muni.cz

5

1   0

regrese


útlum, ústup, zpětný postup, úpadek, zpětný vývoj; jedna ze statistických metod ekonomie
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

6

0   0

regrese


Vztah prùmìrné hodnoty jedné promìnné a odpovídající hodnoty nezávislé promìnné.  
Zdroj: user.mendelu.cz

7

0   0

regrese


Regrese nebo regres (lat. regressus, od regredior, ustupuji) obecně znamená pohyb zpět, ústup, návrat. Opačným termínem je progres, pokrok. Odtud také regresivní, ustupující.
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova regrese
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< proselyta represe >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam