Význam syntéza
Co znamená slovo syntéza? Zde naleznete 10 významů slova syntéza. Můžete také přidat význam slova syntéza sami

1

4 Thumbs up   0 Thumbs down

syntéza


spojování, logické zcelování.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

2

2 Thumbs up   0 Thumbs down

syntéza


– vznik nových látek.
Zdroj: usbf.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

syntéza


(řec.), skládání, spojování částí do celku.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

syntéza


synthesis
Zdroj: ped.muni.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

syntéza


Skládání, spojování více èástí do jednoho celku. Metoda poznání, pøi níž ovìøené dílèí poznatky spojujeme v logický celek; jediný zpùsob rozšiøování našeho vìdìní. Opakem je analýza. [..]
Zdroj: marxismus.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

syntéza


shrnutí - - - - - - - - - - Výrazy zaèínající na písmeno Š ŠKÁLA - mìrný nástroj nebo systematizovaná èísla mìrného nástroje, soubor symbolù nebo èísel, které lze podle pravidla pøiøadit jedincùm nebo aktùm jejich chování, z nichž lze dedukovat závìry o tìchto osobách a jejich chování
Zdroj: pppbruntal.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

syntéza


Syntéza – zdrav. štádium, v ktorom lekár zvažuje viacero možností, o aké ochorenie môže ísť a pacienta pošle na spresňujúce pomocné vyšetrenia, aby sa vylúčil omyl. Získané poznatky a svoj názor na ochorenie pacienta lekár zaznamená písomne do epikrízy. Úvaha a syntéza predchádza stanoveniu diagnózy.
Zdroj: bonumeng.eu (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

syntéza


shrnutí
Zdroj: help24.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

syntéza


Syntéza pochází z řeckého slova syn-thesis neboli skládání. Syntéza je obecné označení pro proces spojování dvou nebo více částí do jednoho celku. Syntetické je to, co vzniklo takovým postupem. V mana [..]
Zdroj: studiummba.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

syntéza


Syntéza (z řec. syn-thesis, skládání) je obecné označení pro proces spojování dvou nebo více částí do jednoho celku. Syntéza obrazu Syntéza řeči Syntéza zvuku Syntezátor Syntéza (hudba) Chemická synté [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< syntaxe tabula rasa >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam