Význam reliéf
Co znamená slovo reliéf? Zde naleznete 15 významů slova reliéf. Můžete také přidat význam slova reliéf sami

1

3   0

reliéf


sochařská práce vystupující z plochy, na rozdíl od skulptury, plastiky
Zdroj: zamek-veltrusy.cz

2

1   1

reliéf


Tvar zemského povrchu přímo předurčující poměr využívání půdy pro zemědělství a lesnictví. Vzhledem k velké členitosti území ČR má velký praktický význam. Důležitý je vzta [..]
Zdroj: vitejtenazemi.cz

3

1   1

reliéf


sochařská práce vystupující z plochy, na rozdíl od skulptury, plastiky
Zdroj: zamek-hluboka.eu

4

1   1

reliéf


Tvar zemského povrchu pøímo pøedurèující pomìr využívání pùdy pro zemìdìlství a lesnictví. Vzhledem k velké èlenitosti území ÈR má velký praktický význam. Dùležitý je vztah povrchového reliéfu krajiny s jeho vnitøní geologickou stavbou. Reliéf lze použít jako mìøítko pøi vymezování pøirozených krajin, jej [..]
Zdroj: mezistromy.cz

5

0   1

reliéf


sochařská práce vystupující z plochy, na rozdíl od skulptury, plastiky
Zdroj: hruby-rohozec.eu

6

0   1

reliéf


sochaøské dílo v plo¹e, více nebo ménì vystouplé, vyvolávající dojem trojrozmìrnosti objemu, hloubky, prostoru atd. (napø. postava na korunové…
Zdroj: pametihodnosti.cz

7

0   1

reliéf


sochařská práce vystupující z plochy, na rozdíl od skulptury, plastiky
Zdroj: zamek-jindrichuvhradec.eu

8

0   1

reliéf


sochařská práce vystupující z plochy, na rozdíl od skulptury, plastiky
Zdroj: januv-hrad.cz

9

0   1

reliéf


sochařská práce vystupující z plochy, na rozdíl od skulptury, plastiky
Zdroj: hrad-bouzov.cz

10

0   1

reliéf


plastika vystupujúca z plochy, ktorá má k nej ešte badateµný vz»ah; ilúzia tretieho rozmeru sa docieµuje náznakom
Zdroj: kastiel.org

11

0   1

reliéf


Reliéf je svrchní plocha zemské kůry. Sám o sobě je nehmotný, hmotným nositelem jsou horniny zemské kůry. Reliéf zemského povrchu ovšem úzce souvisí s vlastnostmi hornin zemské kůry, [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   1

reliéf


Reliéf je plastické výtvarné dílo, které vystupuje z plochy pozadí. Může být ornamentální nebo figurální a může sloužit k výzdobě staveb, pomníků, náhrobků, ale také uměleck [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0   1

reliéf


Reliéf může být:reliéf – ozdobné sochařské dílo vystupující z plochyreliéf – tvářnost zemského povrchu - reliéf Zeměreliéf – odborný polygrafický termín, pomocn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

14

0   2

reliéf


sochaøské dílo v ploše, více nebo ménì vystouplé, vyvolávající dojem trojrozmìrnosti objemu, hloubky, prostoru atd. Plochý, nízký reliéf se jmenuje
Zdroj: jetrichovicko.euweb.cz

15

0   2

reliéf


Sochařské dílo v ploše, které vyvolává iluzi trojrozměrnosti. Reliéfy lze rozdělit do tří základních typů.
Zdroj: gemaart.cz

Přidat význam slova reliéf
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< refektár rímsa >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam