Význam rímsa
Co znamená slovo rímsa? Níže najdete jeden význam slova rímsa Můžete také přidat význam slova rímsa sami

1

0   0

rímsa


vodorovný pás, jednoduchý alebo èlenený, vystupujúci z muriva a zdôrazòujúci horizontálne èlenenie stavby; podµa polohy je rímsa soklová - pri základe stavby, kordónová - delí poschodia, podstrešná - ukonèuje stavbu, ïalej parapetn&a [..]
Zdroj: kastiel.org

Přidat význam slova rímsa
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< reliéf sanktuárium >>