Význam repo-operace
Co znamená slovo repo-operace? Zde naleznete 4 významů slova repo-operace. Můžete také přidat význam slova repo-operace sami

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

repo-operace


Prodej cenných papírù se závazkem jejich zpìtného odkupu po uplynutí stanovené doby. Centrální sazba fixuje u svých repo-operací úrokovou míru, která se oznaèuje jako repo-sazba.
Zdroj: gemoney.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

repo-operace


prodej cenných papírů, u kterých je současný závazek na zpětný odkup po uplynutí stanovené doby
Zdroj: klub.slovniky.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

repo-operace


(Repurchase agreement, Sell / Buy – back operace). Podej cenného papíru se současným závazkem tento cenný papír odkoupit v daném termínu zpět. Subjekt prodávající cenný papír tím způsobem dočasně získ [..]
Zdroj: patria-direct.cz

4

2 Thumbs up   2 Thumbs down

repo-operace


Prodej cenných papírů se závazkem jejich zpětného odkupu po uplynutí stanovené doby. Centrální sazba fixuje u svých repo-operací úrokovou míru, která se označuje jako repo-sazba.
Zdroj: jaknabanku.cz

<< reparace restituce >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam