Význam reporting
Co znamená slovo reporting? Zde naleznete 3 významů slova reporting. Můžete také přidat význam slova reporting sami

1

1   0

reporting


Součást controllingového systému řízení.
Zdroj: apogeo.cz

2

1   0

reporting


Systém získávání aktuálních dat z prodejen dle stanovených kritérií.
Zdroj: nfp.cz

3

0   0

reporting


Je ucelená problematika tvorby sestav (reportù) a výkazù, pøièemž jejich pøíprava se v prùbìhu doby opakuje. Tyto reporty pak slouží jako podklady k nejrùznìjším poradám, analýzám a podobnì.
Zdroj: ormbrno.cz

Přidat význam slova reporting
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< perpetuita sanace >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam