Význam rod
Co znamená slovo rod? Zde naleznete 13 významů slova rod. Můžete také přidat význam slova rod sami

1

2   3

rod


Rod je v mluvnici označení pro dvě odlišné kategorie: Jmenný rod – definuje druh a tvar jména nebo slovesa (mužský, ženský, střední, případně jiné) Slovesný rod – určení aktiv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

1   3

rod


Rod (řecky γένος, latinsky gens) je souhrn všech pokrevních příbuzných pocházejících od jednoho společného předka, a to současných i budoucích. V tomto smyslu mluvíme např. o rod [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

3

1   3

rod


Gramatický pojem používaný
a) při určování podstatných jmen (rod mužský, ženský, střední)
b) při určování sloves (rod činný, trpný)
Květoslav Králík - 10. února 2016

4

1   4

rod


společenství všech živých i mrtvých potomků jedněch prarodičů | sociálněekonomická skupina jedinců blízkých narozením | ''(v biologii)'' taxonomická jednotka – skupina nejblíž [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0   3

rod


Skupina pøíbuzných rodin; pùvodní základní sociálnì-ekonomická jednotka formující se prvotnì pospolné spoleènosti. Pozdìji se rozrùstala v kmeny a kmenové svazy. Ve vyspìl [..]
Zdroj: marxismus.cz

6

0   3

rod


Botanická čeleď Ampelidaceae má deset rodů. Jeden z nich, Vitis, obsahuje prostřednictvím podrodu Euvites druh vitis vinifera, ke kterému patří všechny slavné vinařské odrůdy révy
Zdroj: encyklopedie-vina.cz

7

0   3

rod


základní systematická kategorie zahrnující příbuzné druhy a je podřízena čeledi, název rodu se vždy píše s velkým počátečním písmenem
Zdroj: agromanual.cz

8

0   3

rod


Rod (latinsky genus) je naddruhový (interspecificky) taxon, tj. je vyšší než druh. Vyšším taxonem než rod je čeleď. Rod patří mezi taxony základní (druh, rod, čeleď, řád…), spadá [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   3

rod


Rod má více významů: rod (příbuzenství) – příbuzenská skupina, jež pochází od společných předků rod (biologie) – v biologii skupina nejpříbuznějších druhů živých organizm [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   3

rod


Rod je v mluvnici označení pro dvě odlišné kategorie: Jmenný rod – definuje druh a tvar jména nebo slovesa (mužský, ženský, střední, případně jiné) Slovesný rod – určení aktiv [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   3

rod


Rod je východoslovanský démon osudu či božstvo. V písemných pramenech se objevuje vždy společně s Rožanicemi, v pozdních etnografických pramenech se vyskytuje jen zřídka. Nejstarší zm [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   5

rod


 Viz Gender.
Zdroj: gender.webnode.cz

13

0   5

rod


Rod je souhrn všech pokrevních příbuzných pocházejících od jednoho stejného předka.
anonymní - 17. října 2019

Přidat význam slova rod
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< jev dobrý >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam