Význam rod
Co znamená slovo rod? Zde naleznete 15 významů slova rod. Můžete také přidat význam slova rod sami

1

0   0

rod


společenství všech živých i mrtvých potomků jedněch prarodičů | sociálněekonomická skupina jedinců blízkých narozením | ''(v biologii)'' taxonomická jednotka – skupina nejblíž [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

rod


Skupina pøíbuzných rodin; pùvodní základní sociálnì-ekonomická jednotka formující se prvotnì pospolné spoleènosti. Pozdìji se rozrùstala v kmeny a kmenové svazy. Ve vyspìl [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

rod


Botanická čeleď Ampelidaceae má deset rodů. Jeden z nich, Vitis, obsahuje prostřednictvím podrodu Euvites druh vitis vinifera, ke kterému patří všechny slavné vinařské odrůdy révy
Zdroj: encyklopedie-vina.cz

4

0   0

rod


základní systematická kategorie zahrnující příbuzné druhy a je podřízena čeledi, název rodu se vždy píše s velkým počátečním písmenem
Zdroj: agromanual.cz

5

0   0

rod


Rod taxon, tj. je vyšší než druh. Vyšším taxonem než rod je čeleď. Rod patří mezi taxony základní , spadá do hierarchické linnéovské klasifikace s přesně vymezenými kategori [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   0

rod


Rod má více významů:rod – v genealogii souhrn všech potomků počínající od jedněch rodičů rod – v biologii skupina nejpříbuznějších druhů živých organizmů rod – [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0   0

rod


Rod je v mluvnici označení pro dvě odlišné kategorie:Jmenný rod – definuje druh a tvar jména nebo slovesa Slovesný rod – určení aktivního nebo pasivního tvaru slovesa
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0   0

rod


Rod je východoslovanský démon osudu či božstvo. V písemných pramenech se objevuje vždy společně s Rožanicemi, v pozdních etnografických pramenech se vyskytuje jen zřídka. Nejstarší [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0   0

rod


REDIRECT Rod
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   0

rod


REDIRECT dynastie
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0   0

rod


Rod je přírodní rezervace v okrese Tábor. Nachází se v Třeboňské pánvi, 2,5 km jihozápadně od Valu. Je součástí CHKO Třeboňsko. Rezervace zahrnuje stejnojmenný rybník , který [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

0   0

rod


Rod je rybník v okrese Tábor, kde je součástí Nadějské rybniční soustavy na pravém přítoku Lužnice. Nachází se v Třeboňské pánvi v CHKO Třeboňsko, kde je zahrnut do přírodní re [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

13

0   0

rod


Gramatický pojem používaný
a) při určování podstatných jmen (rod mužský, ženský, střední)
b) při určování sloves (rod činný, trpný)
Květoslav Králík - 10. února 2016

14

0   1

rod


 Viz Gender.
Zdroj: gender.webnode.cz

15

0   1

rod


Rod je souhrn všech pokrevních příbuzných pocházejících od jednoho stejného předka.
anonymní - 17. října 2019


Přidat význam slova rod
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< jev dobrý >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam