Význam loajalita
Co znamená slovo loajalita? Zde naleznete 8 významů slova loajalita. Můžete také přidat význam slova loajalita sami

1

7 Thumbs up   0 Thumbs down

loajalita


věrnost
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

4 Thumbs up   0 Thumbs down

loajalita


Loajalita je jinými slovy věrnost, oddanost nebo postoj jedince, který se rozhodl dodržovat závazky vůči jiné osobě, firmě nebo třeba názorovému přesvědčení. Jde tedy v podstatě o dobrovolné sebeomezení ve prospěch vztahu k někomu/něčemu jinému. V dobách feudalismu loajalita znamenala spolehlivé a věřné plnění lenních povinností. Řada mocných lidí si loajalitu lidí, kterými se obklopovala, kupovala různými dary nebo významnými posty. Odměnou jim za to byla skupina za každých okolností oddaných osob, na které bylo možné se spolehnout přinejmenším do té doby, dokud se jim dostávalo slíbených odměnu. Na druhou stranu od nich většinou dotyčný člověk nemohl očekávat upřímný názor, nesouhlas nebo kritiku. Loajalita je odměňována i v dnešní době: ze strany zaměstnavatele třeba zvýšením platu po určité odpracované dobé, ze strany obchodů formou různých benefitů za pravidelné nákupy.
Zu - 11. prosince 2018

3

3 Thumbs up   0 Thumbs down

loajalita


cíl a prostředek řízení vztahu se zákazníky (CRM
Zdroj: cevelova.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

loajalita


Pùvodnì vìrnost panovníkovi, pozdìji i oddanost a ochota dodržovat závazky vùèi nadøízenému, organizaci, instituci èi idejím. Je základem spolehlivosti èlovìka, avšak je-li jako kterákoliv jiná v [..]
Zdroj: marxismus.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

loajalita


cíl a prostředek řízení vztahu se zákazníky (CRM); smyslem získání, udržení a posilování loajality zákazníka vůči značce či firmě je dosažení stavu, kdy zákazník při rozhodování mezi koupí srovnatelných (cenově či funkčně) výrobků či služeb zvolí ten, k jehož značce ho váže pozitivní vztah, potažmo situace, kdy pozitivní vztah ke značce umožní firm [..]
Zdroj: reklamablog.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

loajalita


cíl a prostředek řízení vztahu se zákazníky (CRM); smyslem získání, udržení a posilování loajality zákazníka vůči značce či firmě je dosažení stavu, kdy zákazník při rozhodování mezi koupí srovnatelných (cenově či funkčně) výrobků či služeb zvolí ten, k jehož značce ho váže pozitivní vztah, potažmo situace, kdy pozitivní vztah ke značce umožní firm [..]
Zdroj: bisonrose.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

loajalita


věrnost nadřazenému subjektu | * Nález Ústavního soudu České republiky ve věci návrhu na zrušení dekretu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národn [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

loajalita


Loajalita (z franc. loyauté a z lat. legalitas, zákonnost) znamená věrnost, praktickou ochotu jednotlivce či skupiny osob dodržovat závazky vůči osobě nadřízené, vůči organizaci, instituci nebo i přes [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< Iod ková? >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam