Význam sestra
Co znamená slovo sestra? Zde naleznete 9 významů slova sestra. Můžete také přidat význam slova sestra sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

sestra


sourozenec ženského pohlaví | zdravotnická pracovnice; pomocnice lékaře | členka řeholního řádu | oslovení v některých náboženských, politických nebo zájmových organizacích | rodačka, krajanka | [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

sestra


taina • taupo'ou řádová • tu'uga'ane
Zdroj: dominicweb.eu

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sestra


Pùvodní køesanské oslovení, dnes už spíše jen oslovení øeholnice. Protože ty èasto vykonávaly službu ošetøovatelek, vžilo se i jako oznaèení tohoto povolání ve zdravotnictví. Jako oficiální se užívá [..]
Zdroj: marxismus.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sestra


Sestra je běžné označení sourozence ženského pohlaví. Obvykle jde o sourozence, kteří mají stejné oba rodiče. V případě, že každý ze sourozenců má např. jiného otce, jde o nevlastní sestru. [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sestra


Sestra může znamenat: sestra – běžné označení sourozence ženského pohlaví sestra, řádová sestra či řeholní sestra je označení řeholnice zdravotní sestra – ošetřovatelka v nemocnicích a lékařských ordi [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sestra


Sestra nebo také Rajajoki (rusky Сестра nebo Раяйоки) je řeka v Leningradské oblasti v Rusku. Je 74 km dlouhá. Povodí má rozlohu 393 km².
Zdroj: cs.wikipedia.org

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sestra


Sestra nebo také Rajajoki (rusky Сестра nebo Раяйоки) je řeka v Leningradské oblasti v Rusku. Je 74 km dlouhá. Povodí má rozlohu 393 km².
Zdroj: cs.wikipedia.org

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sestra


Sestra (rusky Сестра) je řeka v Moskevské oblasti a částečně na její hranici s Tverskou oblastí v Rusku. Je 138 km dlouhá. Povodí má rozlohu 2680 km².
Zdroj: cs.wikipedia.org

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

sestra


Sestra je studiové album spisovatele Jáchyma Topola a pražské hudební skupiny Psí vojáci. Obsahuje devět písní s texty Jáchyma Topola ze stejnojmenné knihy Sestra, která vyšla v květnu roku 1994. Hned [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< deklinace hyperkorektnost >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam