Význam deklinace
Co znamená slovo deklinace? Zde naleznete 12 významů slova deklinace. Můžete také přidat význam slova deklinace sami

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deklinace


Deklinace je vzdálenost hvìzdy od rovníku, mìøená na kruhu vedeném obìma póly svìtového rovníku a hvìzdou. Odpovídá pozemské zemìpisné šíøce a je severní, je-li hvìzda mezi severním pólem a rovníkem, [..]
Zdroj: astrologie.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deklinace


sklon, naklonìní; 1. úhlová vzdálenost hvìzdy od rovníku; 2. výchylka magnetické støelky; 3. skloòování
Zdroj: islo.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deklinace


úhel, který svírá spojnice středů Země a Slunce s rovinou zemského rovníku (odchylka od rovníku směrem na sever se značí znaménkem +); úhel precesního pohybu (náklonu) zemské osy
Zdroj: stavebnikomunita.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deklinace


úhel, který svírá spojnice støedù Zemì a Slunce s rovinou zemského rovníku (odchylka od rovníku smìrem na sever se znaèí znaménkem +); úhel precesního pohybu (náklonu) zemské osy.
Zdroj: stavebni-provoz.moxo.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deklinace


– oblouk mezi svìtovým rovníkem a hvìzdou mìøený po deklinaèní kružnici hvìzdy ve stupních. (svìtový rovník 0°, severní svìtový pól 90°, jižní svìtový pól –90°). [..]
Zdroj: aldebaran.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deklinace


– úhlová odchylka mezi magnetickým a zemìpisným severem dekolonizace
Zdroj: geografie.unas.cz

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deklinace


Obdoba zeměpisné šířky. úhlová vzdálenost nebeského tělesa od nebeského rovníku. Měří se po deklinační kružnici (obdoba poledníku), která prochází nebeským tělesem a je komá na rovník.
Zdroj: astro.arms.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deklinace


úhel, který svírá spojnice støedù Zemì a Slunce s rovinou zemského rovníku (odchylka od rovníku smìrem na sever se znaèí znaménkem +); úhel precesního pohybu (náklonu) zemské osy
Zdroj: oze.tzb-info.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deklinace


Rovníková souřadnice, obdoba zeměpisné šířky. Je to úhlová vzdálenost nebeského tělesa od světového rovníku. Na rovníku je 0°, severní světový pól má deklinaci 90°, jižní světový pól má deklinaci –90° [..]
Zdroj: planety.astro.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deklinace


Deklinace (bývá značena řeckým písmenem δ) je v systému rovníkových souřadnic souřadnice, která udává úhlovou vzdálenost od světového rovníku. Na severní polokouli je kladná, zatímco na jižní je zápor [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

11

0 Thumbs up   0 Thumbs down

deklinace


Deklinace (bývá značena řeckým písmenem δ) je v systému rovníkových souřadnic souřadnice, která udává úhlovou vzdálenost od světového rovníku. Na severní polokouli je kladná, zatímco na jižní je zápor [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

12

1 Thumbs up   2 Thumbs down

deklinace


úprava tvaru slova u flektivních jazyků | * | příznačný způsob úpravy tvaru slova | * | úhlová vzdálenost od roviny světového rovníku | * | ''(magnetická)'' deklinace; úhel svíraný magnetickým [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

<< vrána sestra >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam