Význam sugesce
Co znamená slovo sugesce? Zde naleznete 4 významů slova sugesce. Můžete také přidat význam slova sugesce sami

1

0   0

sugesce


(lat., námět, nápověda), v psychologii mimovolní přejímání podsunutých dojmů a pocitů pod vlivem druhého.
Zdroj: jlswbs.wordpress.com

2

0   0

sugesce


Podsouvání myšlenek, smyslové pùsobení na emoce èlovìka, které pak zpìtnì ovlivòují jeho myšlení; nepøímé pùsobení na rozum nikoli fakty a argumenty, ale prostøedky, které [..]
Zdroj: marxismus.cz

3

0   0

sugesce


1. obecnì: lidská vlastnost nekriticky pøejímat myšlenky jiných – v bìžném životì je pøikládán vìtší význam myšlenkám autorit – uèitelù, vìdcù, politikù apod. (volnì podle [..]
Zdroj: fim.uhk.cz

4

0   0

sugesce


Sugesce (z latinského suggero – podsouvám, našeptávám, dodávám) je podmanivé působení neboli ovlivňování myšlení či představ, jemuž osoba neúmyslně podléhá. Podléhat může my [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova sugesce
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< substituce sylogismus >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam