Význam suita
Co znamená slovo suita? Zde naleznete 2 významů slova suita. Můžete také přidat význam slova suita sami

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

suita


Skladba se sledem více èástí, pùvodnì jen taneèních vìt. Pùvodní suita sestávala z pomalého øadového tance (pavana) a živìjšího skoèného tance (galiarda, saltarello), k níž se postupnì pøidružovaly další dvojice tancù allemande-courane, sarabanda-gigua, dále menuet, gavotta, brandle, jako pomalá èást též air. Vyspìlý typ barokní suity je [..]
Zdroj: pianovka.cz

2

0 Thumbs up   1 Thumbs down

suita


Suita nebo svita (v prvním významu i partita) může být: nejstarší instrumentální skladba se sledem několika tanečních skladeb, zpravidla ve stejné tónině, navzájem charakterově i pohybově kontrastních [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org
<< sonáta SZIF >>