Význam suita
Co znamená slovo suita? Zde naleznete 2 významů slova suita. Můžete také přidat význam slova suita sami

1

1   1

suita


Skladba se sledem více èástí, pùvodnì jen taneèních vìt. Pùvodní suita sestávala z pomalého øadového tance (pavana) a živìjšího skoèného tance (galiarda, saltarello), k níž se postupnì pøidružovaly další dvojice tancù allemande-courane, sarabanda-gigua, dále menuet, gavotta, brandle, jako pomalá èást též [..]
Zdroj: pianovka.cz

2

0   1

suita


Suita nebo svita (v prvním významu i partita) může být: nejstarší instrumentální skladba se sledem několika tanečních skladeb, zpravidla ve stejné tónině, navzájem charakterově i pohy [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

Přidat význam slova suita
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< sonáta SZIF >>