Význam tantiémy
Co znamená slovo tantiémy? Zde naleznete 2 významů slova tantiémy. Můžete také přidat význam slova tantiémy sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tantiémy


finanční odměna, používá se např. u členů dozorčí rady, jde o odměnu vyplácenou ze zisku (nejsou placeni za svůj výkon v dozorčí radě formou pravidelné měsíční mzdy)
Zdroj: klub.slovniky.cz

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tantiémy


podíl èlenù pøedstavenstva a dozorèí rady na zisku spoleènosti tarifní varianta
Zdroj: pojistenec.cz (offline)
<< run na banku target >>