Význam teorie interference
Co znamená slovo teorie interference? Níže najdete jeden význam slova teorie interference Můžete také přidat význam slova teorie interference sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

teorie interference


teorie, podle níž k zapomínání dochází proto, že se nové informace dostávají do støetu se starými a nahrazují je v krátkodobé pamìti (STERNBERG 2002). Srovnej obecnìjší termín interference, srovnej te [..]
Zdroj: fim.uhk.cz
<< teorie inteligence teorie kognice >>