Význam tomografie
Co znamená slovo tomografie? Zde naleznete 4 významů slova tomografie. Můžete také přidat význam slova tomografie sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

tomografie


Tomografie znamená v překladu zobrazování v řezech, tedy strukturní zobrazování stavby bez fyzického narušení celku. Zařízení použité pro tomografii je možné formálně nazývat tomograf a výsledný obraz [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tomografie


viz jednofotonová emisní tomografie
Zdroj: fim.uhk.cz

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tomografie


viz pozitronová emisní tomografie
Zdroj: fim.uhk.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

tomografie


viz poèítaèová tomografie
Zdroj: fim.uhk.cz

<< thalamus transparentnost >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam