Význam transparentnost
Co znamená slovo transparentnost? Zde naleznete 6 významů slova transparentnost. Můžete také přidat význam slova transparentnost sami

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

transparentnost


tendence vìøit, že problémové situace v podobných kontextech èi s obdobným obsahem mají analogickou formální strukturu èi cesty vedoucí k øešení (STERNBERG 2002).
Zdroj: fim.uhk.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

transparentnost


Transparentnost popisuje stupeň zveřejnění informací o významných podnikatelských rozhodnutích a rozhodovacích procesech, ukazatelích a cílech. Vysoká transparentnost znamená, že zainteresované skupin [..]
Zdroj: thimm.de

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

transparentnost


Transparentnost označuje v politice požadavek na průhledné a veřejně přístupné jednání ze strany státu. Průhledné čili transparentní je pro pohled to, co nezakrývá. Instituce a postupy moderních spole [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

transparentnost


Transparentnost (z lat. trans-parens) v optice vyjadřuje průhlednost. Transparentní látky jsou takové, které propouštějí světlo (nebo i jiné elektromagnetické záření) bez velkých ztrát a zkreslení. Př [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

transparentnost


Transparentnost může označovat: Transparentnost (politika) Transparentnost (optika) Transparentnost (informatika)
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

transparentnost


Transparentní přenos v informatice znamená přenos dat, který žádná data neztratí ani nezkreslí. Problém při tom představují hlavně různé řídící znaky, které přenos nesmí interpretovat, nýbrž zacházet [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

<< tomografie Turingùv stroj >>

vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam