Význam intelekt
Co znamená slovo intelekt? Zde naleznete 7 významů slova intelekt. Můžete také přidat význam slova intelekt sami

1

7   2

intelekt


Souhrn rozumových (duševních) schopností a poznávacích procesů člověka. Je dán vrozenými vlohami, které mohou být v průběhu života potlačeny nebo se učením projevit a rozvinout. I když toto tvrzení...
Zdroj: andromedia.cz

2

4   1

intelekt


pojem označující soubor získaných a vrozených rozumových schopností klienta (též inteligence)
Zdroj: pppcl.cz

3

0   0

intelekt


rozum, schopnos myslie
Zdroj: lekari.sk

4

1   1

intelekt


pojem oznaèující soubor získaných a vrozených rozumových schopností klienta (též inteligence)
Zdroj: help24.cz

5

1   1

intelekt


Rozum je schopnost lidské mysli zobecňovat jednotlivé zkušenosti, pracovat s abstraktními pojmy a činit závěry z předpokladů. V běžném užití má však slovo rozum a od něj odvozené přídavné jméno rozumn [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

6

0   1

intelekt


1. synonymum pro inteligenci; 2. schopnost správnì operovat se symbolickými systémy v rámci kulturního prostøedí. Viz též symbolická reprezentace.
Zdroj: fim.uhk.cz

7

1   2

intelekt


rozum, schopnost myšlení a racionálního poznání
Zdroj: islo.cz

Přidat význam slova intelekt
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< hypotalamus inteligence >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam