4B0

Geboortedatum:1962-07-09
Woonplaats:Praha
Obdržené pozitivní hlasy7
Obdržené negativní hlasy10
Karma:-4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (5)

1

2 Thumbs up   5 Thumbs down

implementace


"zavedení"je asi nejlepší překlad. Na to ale pozor.Používá se i ve smyslu "zavedení bez ohledu na všechno ostatní,směřující až k výrazu "vnucení"
Tím se nechci dotknout ostatních možných překladů
4B0 - 30. listopadu 1999

2

2 Thumbs up   1 Thumbs down

hystereze


BISTABILITA - laikovi slovo poměrně těžko vysvětlitelné. Situace kdy se "něco" může nacházet v jednom ze dvou možných stavů, ale nikdy v obou současně ani v něčem "mezi tím". Jako příklad ze středoškolské fyziky se uvádí jehla, po které nepravidelně přejíždíme pevným magnetem - který má kladný a záporný pól. Z této jehly se časem taky stane magnet, ale který pól bude kladný a který záporný,nelze předem určit. Jehla se tedy bude nacházet v jednom ze dvou možných stavů. Uf :-). Teď čekám kdo to vysvětlí líp.
4B0 - 30. listopadu 1999

3

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Trojný bod


Pojem z Newtonowské fyziky. Zde "uznáváme" tři skupenství , pevné, kapalné a plyné. To, v jakém skupenství se daná látka bude v daném okamžiku nacházet, závisí /především/ na teplotě a tlaku.

Trojný bod je určen zaprvé teplotou a zadruhé tlakem (jedno nelze oddělit od druhého ), při kterých se ona látka může nacházet současně ve všech třech skupenstvích.

V případě vody odpovídá asi 0,1 st. Celsia při běžném atm. tlaku, t.j. asi 620 P /0,62 KP kilopaskalu
4B0 - 30. listopadu 1999

4

1 Thumbs up   1 Thumbs down

hysterie


Psychická porucha, dnes VZÁCNÁ.
Snad nejjednodušší vysvětlení: Simulant chce jako nemocný vypadat, hysterik chce nemocný být / citát ze sdělení MUDr FRANK, šéf pražských záchranářů, nevím už kdy a kde/
4B0 - 30. listopadu 1999

5

1 Thumbs up   1 Thumbs down

hystérie


Psychická porucha, dnes VZÁCNÁ.
Snad nejjednodušší vysvětlení: Simulant chce jako nemocný vypadat, hysterik chce nemocný být / citát ze sdělení MUDr FRANK, šéf pražských záchranářů, nevím už kdy a kde/
4B0 - 30. listopadu 1999

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

kolaps


Velmi obecně pojato, jde o relativně rychlou změnu systému nebo mnoha systémů současně. Kolabovat může nejen srdce, ale i říše, civilizace, ekosystém, světová socialistická soustava :-) atd.
4B0 - 30. listopadu 1999

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Instinkt


PUD tomu asi říkal pan Pavlov, já bych použil výraz
GENETICKÁ PAMĚŤ. Genet. výbava jedince skutečně mimo jiné obsahuje zkušenosti minulých generací. T.j. i mladý pták postaví hnízdo, přitom se ale současně učí od staršího "kolegy"
Do hry zde vstupuje asi i v životě jedince zásadní fáze VTIŠŤĚNÍ, kdy si ptáče mimo podobu jedinců stejného druhu může zapamatovat i něco z toho hnízda - ale to už je moje vlastní úvaha :-).
4B0 - 30. listopadu 1999

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Inštinkt


PUD tomu asi říkal pan Pavlov, já bych použil výraz
GENETICKÁ PAMĚŤ. Genet. výbava jedince skutečně mimo jiné obsahuje zkušenosti minulých generací. T.j. i mladý pták postaví hnízdo, přitom se ale současně učí od staršího "kolegy"
Do hry zde vstupuje asi i v životě jedince zásadní fáze VTIŠŤĚNÍ, kdy si ptáče mimo podobu jedinců stejného druhu může zapamatovat i něco z toho hnízda - ale to už je moje vlastní úvaha :-).
4B0 - 30. listopadu 1999