Pravda

Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy0
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (1)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Údržba stavby


Pod pojmem údržbou stavby by měla být rozuměna činnost směřující k udržení technickoekonomických parametrů stavby odpovídajících aktuálním standardům.

Mám totiž pocit, že si legislativci, ale i odborná veřejnost, tento pojem zaměňují za konzervátorskou činnost, která je na místě u památkově chráněných objektů. Nikoli však u objektů komerčních.
Pravda - 30. listopadu 1999