admd.cz

Website:https://www.admd.cz/
Obdržené pozitivní hlasy14
Obdržené negativní hlasy16
Karma:-1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (228)

1

4   1

zemní práce


všechny práce související s pohybem zeminy na staveništi: odvoz zeminy, výkop stavební jámy až k základové spáře suterénu. Rozložení humusu a vyrovnání půdy na pozemku.
Zdroj: admd.cz

2

1   0

arkýř


předsazená stavební část většinou s okny, která může přečnívat za stavební čáru.
Zdroj: admd.cz

3

1   0

autorizovaná osoba (autorizovaný architekt


fyzická osoba, které byla v souladu s Autorizačním zákonem udělena autorizace pro příslušný obor (obory) a je zapsána v seznamu autorizovaných osob.
Zdroj: admd.cz

4

1   0

dilatační spára


spára mezi dvěma stavebními částmi, která je potřebná z důvodů délkových změn způsobených druhem materiálu nebo změnou teploty.
Zdroj: admd.cz

5

1   0

dvojdům


dispozice domu, který lze začlenit mezi rodinný dům a dům v řadové zástavbě. Rodinný dům tvoří polovinu dvojdomu.
Zdroj: admd.cz

6

1   0

korek


výborný izolační materiál, který se získává z kůry korkového dubu.
Zdroj: admd.cz

7

1   0

průvlak


vodorovný nosník, který přebírá zatížení stěny nebo stropu a přenáší ho na stěny, podpěry nebo sloupy.
Zdroj: admd.cz

8

1   0

suterén


podlaží, které se zcela nebo částečně nachází pod úrovní terénu (spodní povrch jeho stropu je nad povrchem terénu max. 1,40 m).
Zdroj: admd.cz

9

1   0

tmel


látka, která slouží jako pojivo, případně jako výplň otvorů (např. po šroubech a hřebících), spár nebo drážek, resp. k vyhlazení ploch určených k další úpravě.
Zdroj: admd.cz

10

1   1

úžlabí


místo, kde se setkávají šikmé plochy střech ve vnitřním úhlu.
Zdroj: admd.cz


Pro zobrazení všech definic slova 228 se přihlašte, prosím.