afinea.cz

Website:https://afinea.cz/
Obdržené pozitivní hlasy26
Obdržené negativní hlasy21
Karma:4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (95)

1

6 Thumbs up   3 Thumbs down

Akruální princip


Účetní zásada, která nám říká, abychom výnosy a náklady účtovali do období, s nímž věcně a časově souvisejí, a to bez ohledu na to, jestli došlo k reálnému toku peněz. Co to pro nás konkrétně znamená? Ukažme si to na příkladu: Představme si, že si pronajímáme kancelář a každý měsíc platíme nájem. Někdy se může stát, že ho chceme z nějakého důvodu z [..]
Zdroj: afinea.cz

2

3 Thumbs up   1 Thumbs down

konfirmace


Potrzení, odsouhlasení. Např. vzájemné odsouhlasovaní výše pohledávek a závazků mezi odběratelem a dodavatelem.
Zdroj: afinea.cz

3

3 Thumbs up   1 Thumbs down

Právnická osoba


Narozdíl od FO (viz Fyzická osoba) se nejedná o člověka jako jednotlivce, jednajícího sam za sebe, ale o obchodní společnosti. Společnost může být založena jedním, či více společníky přičemž tito společníci již nejednají vlastním jménem jako je tomu v případě FO, ale prostřednictvím statutárního orgánu, který jedná jménem celé společnosti. Nejčastě [..]
Zdroj: afinea.cz

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Polotovary


Polotovar je stadium výroby, kdy se sice ještě nejedná o hotový výrobek, nicméně za určitých okolností by již mohl být produkt prodán. Např. firma vyrábějící dřevěný nábytek by mohla jako polotovar prodávat dřevěné desky. Viz také Oběžná aktiva.
Zdroj: afinea.cz

5

2 Thumbs up   1 Thumbs down

Účetní období


Období, za které účetní jednotka sestavuje účetní závěrku. Většinou se jedná o 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V případě, že účetní období začíná 1.ledna, jedná se o kalendářní rok. V případě, že účetní období začíná prvním dnem jakéhokoli jiného měsíce než ledna, jedná se o hospodářský rok. [..]
Zdroj: afinea.cz

6

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Zboží


Součást zásob. Zboží je vše, co je nakoupeno a v nezměněném stavu s marží prodáno dál. např. Když jako podnikatel nakupuji mléko, které dál prodávám, je pro mne mléko zbožím. Ale kdybycho z mléka vyráběl sýr a ten prodával, je pro mne mléko vstupní surovinou (materiálem) a sýr hotovým výrobkem. V prvním případě byl mojí ekonomickou činností obchod [..]
Zdroj: afinea.cz

7

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Bilance


viz. Rozvaha
Zdroj: afinea.cz

8

1 Thumbs up   1 Thumbs down

materiál


Jedna z forem zásob. Patří sem suroviny, základní materiál, pomocné materiály, náhradní díly, obaly,... Viz také Oběžná aktiva.
Zdroj: afinea.cz

9

1 Thumbs up   1 Thumbs down

material


Jedna z forem zásob. Patří sem suroviny, základní materiál, pomocné materiály, náhradní díly, obaly,... Viz také Oběžná aktiva.
Zdroj: afinea.cz

10

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Oprávky


Součet doposud provedených odpisů (kumulované odpisy). Platí: pořizovací cena majetku - oprávky = zůstatková cena majetku.
Zdroj: afinea.cz


Pro zobrazení všech definic slova 95 se přihlašte, prosím.