afinea.cz

Website:http://www.afinea.cz
Obdržené pozitivní hlasy23
Obdržené negativní hlasy8
Karma:14 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (95)

1

4   2

akruální princip


Účetní zásada, která nám říká, abychom výnosy a náklady účtovali do období, s nímž věcně a časově souvisejí, a to bez ohledu na to, jestli došlo k reálnému toku peněz. Co to pro nás konkrétně znamená? Ukažme si to na příkladu: Představme si, že si pronajímáme kancelář a každý měsíc platíme nájem. Někdy s [..]
Zdroj: afinea.cz

2

3   0

konfirmace


Potrzení, odsouhlasení. Např. vzájemné odsouhlasovaní výše pohledávek a závazků mezi odběratelem a dodavatelem.
Zdroj: afinea.cz

3

3   0

právnická osoba


Narozdíl od FO (viz Fyzická osoba) se nejedná o člověka jako jednotlivce, jednajícího sam za sebe, ale o obchodní společnosti. Společnost může být založena jedním, či více společníky přičemž tito společníci již nejednají vlastním jménem jako je tomu v případě FO, ale prostřednictvím statutárního orgánu, který je [..]
Zdroj: afinea.cz

4

2   0

polotovary


Polotovar je stadium výroby, kdy se sice ještě nejedná o hotový výrobek, nicméně za určitých okolností by již mohl být produkt prodán. Např. firma vyrábějící dřevěný nábytek by mohla jako polotovar prodávat dřevěné desky. Viz také Oběžná aktiva.
Zdroj: afinea.cz

5

2   0

účetní období


Období, za které účetní jednotka sestavuje účetní závěrku. Většinou se jedná o 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. V případě, že účetní období začíná 1.ledna, jedná se o kalendářní rok. V případě, že účetní období začíná prvním dnem jakéhokoli jiného měsíce než ledna, jedná se o hospodářs [..]
Zdroj: afinea.cz

6

1   1

bilance


viz. Rozvaha
Zdroj: afinea.cz

7

1   0

materiál


Jedna z forem zásob. Patří sem suroviny, základní materiál, pomocné materiály, náhradní díly, obaly,... Viz také Oběžná aktiva.
Zdroj: afinea.cz

8

1   0

oprávky


Součet doposud provedených odpisů (kumulované odpisy). Platí: pořizovací cena majetku - oprávky = zůstatková cena majetku.
Zdroj: afinea.cz

9

1   1

osvč


Osoba samostatně výdělečně činná, podnikatel jako fyzická osoba.
Zdroj: afinea.cz

10

1   0

reklamace


Vyplývá z odpovědnosti dodavatele za škodu. V rámci reklamace uplatňuje odběratel právo vrátit poškozené zboží. 
Zdroj: afinea.cz


Pro zobrazení všech definic slova 95 se přihlašte, prosím.