arcredit.cz

Website:http://www.arcredit.cz
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy12
Karma:-9 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (71)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

Excedent


Část škody, kterou pojišťovna postupuje z převzatého pojištění jiným pojišťovnám, s nimiž je v zajišťovacím poměru.
Zdroj: arcredit.cz

2

1 Thumbs up   2 Thumbs down

Úraz


Neočekávané a náhlé působení zevních sil nebo vlastní tělesné síly nezávisle na vůli pojištěného, ke kterému došlo během trvání pojištění a kterým bylo pojištěnému způsobeno poškození zdraví nebo smrt.
Zdroj: arcredit.cz

3

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Aktuální hodnota individuálního účtu


Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finančních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.
Zdroj: arcredit.cz

4

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Alokační poměr


Poměr, ve kterém se pojistné umisťuje do jednotlivých podílových fondů.
Zdroj: arcredit.cz

5

0 Thumbs up   1 Thumbs down

anuita


Platba obsahující splátku i úrok v jedné částce. Tato částka je po celou sjednanou dobu stejná, mění se plynule poměr splátka : úrok. Zpočátku tvoří většinu částky úrok, poměr se posunuje ve prospěch splátek a na konci splatnosti tvoří většinu částky splátka a zbytek úrok.
Zdroj: arcredit.cz

6

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Asistence


Komplexní zabezpečení potřeb klienta pojistitelem při jeho cestách mimo trvalé bydliště, zejména do zahraničí. Do služeb asistence patří např. odvoz do hotelu po nehodě, obstarání opravy poškozeného vozidla, zabezpečení zvláštní péče ve zdravotnickém zařízení a další služby podobného charakteru.
Zdroj: arcredit.cz

7

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Běžné pojistné


Pojistné stanovené za pojistné období.
Zdroj: arcredit.cz

8

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Časová hodnota


Nová cena věci snížená o částku odpovídající stupni opotřebení nebo jiného znehodnocení, tzn. cena, kterou měla věc bezprostředně před pojistnou událostí.
Zdroj: arcredit.cz

9

0 Thumbs up   1 Thumbs down

Čekací doba


Doba po jejímž uplynutí vzniká nárok na plnění (obvykle v soukromém zdravotním pojištění).
Zdroj: arcredit.cz

10

0 Thumbs up   1 Thumbs down

čekácí doba


Doba po jejímž uplynutí vzniká nárok na plnění (obvykle v soukromém zdravotním pojištění).
Zdroj: arcredit.cz


Pro zobrazení všech definic slova 71 se přihlašte, prosím.