centrum-rodinne-domy.cz

Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy7
Karma:-5 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (67)

1

1   0

architektura


všechna stavební umění, která formují nebo vytvářejí urbanizovaný prostor. Dělí se podle účelu a funkce, stylu (slohu) dále podle typu materiálu, techniky. Utváří kulturní krajinu a životní prostředí.
Zdroj: centrum-rodinne-domy.cz

2

1   1

bungalov (bungalovy


klasický bungalov má jediné podlaží na jedné výškové úrovni. Dispozičně obsahuje standardní místnosti obytného domu (jídelnu, kuchyň, ložnice, koupelny aj.).
Zdroj: centrum-rodinne-domy.cz

3

1   0

průvlak


vodorovný nosník, který přebírá zatížení stěny nebo stropu a přenáší ho na stěny, podpěry nebo sloupy.
Zdroj: centrum-rodinne-domy.cz

4

0   0

architektonická studie


není stavebním plánem v pravém smyslu, ale základním konceptem, který obsahuje především půdorys se základními rozměry s popisem místností a pohledy. Návrh je tím lepší, čím přesněji je nakreslen.
Zdroj: centrum-rodinne-domy.cz

5

0   1

arkýř


předsazená stavební část většinou s okny, která může přečnívat za stavební čáru.
Zdroj: centrum-rodinne-domy.cz

6

0   0

atika


stěna nad střešní rovinou.
Zdroj: centrum-rodinne-domy.cz

7

0   0

balkón


Předsazená vodorovná konstrukce vyčnívající z obvodového zdiva. Plošina se zábradlím je vyložená před obvodovou stěnou na krakorcích či konzolách, nebo zavěšená.
Zdroj: centrum-rodinne-domy.cz

8

0   0

balkónové dveře


zasklené dveře s profily, které jsou podobné oknům.
Zdroj: centrum-rodinne-domy.cz

9

0   1

bleskosvod


doporučuje se u domů v exponované poloze nebo u stavebních prvků, které jsou zvláště vystaveny zásahu blesku (vysoké komíny, masivní kovová balkónová zábradlí apod.). Uzemnění lze realizovat prstencovým vedením kolem domu nebo hloubkovým zemničem.
Zdroj: centrum-rodinne-domy.cz

10

0   0

dilatační spára


spára mezi dvěma stavebními částmi, která je potřebná z důvodů délkových změn způsobených druhem materiálu nebo změnou teploty.
Zdroj: centrum-rodinne-domy.cz


Pro zobrazení všech definic slova 67 se přihlašte, prosím.