cs.wiktionary.org

Website:https://cs.wiktionary.org
Obdržené pozitivní hlasy1748
Obdržené negativní hlasy863
Karma:884 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (38518)

1

0   1

hlavní


''instrumentál jednotného čísla a genitiv množného čísla slova hlaveň'' | nejdůležitější ze všech | * | centrální | * | klíčový, stěžejní, zásadní, převážný, převládající | ústřední, centrální [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

0   0

r?že


okrasná květina s trny | * | kožní nemoc | * | ''genitiv singuláru a nominativ, akuzativ a vokativ plurálu slova růž'' | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

3

1   0

nádraží


staniční budova s přiléhajícím drážním zařízením, zpravidla s více kolejemi | * | účelová komunikace s větším počtem autobusových stání a s obslužným terminálem | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

4

1   0

být


existovat, vyskytovat se ve skutečném světě; zůstávat při životě | * | * | * | vyskytovat se ve skupině entit s vymezenými vlastnostmi | * | ''pomocné sloveso v trpném rodě'' | * | * | ''pom [..]
Zdroj: cs.wiktionary.org

5

0   0

mít


vlastnit | * | ''modální sloveso'' | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

6

0   0

jít


pohybovat se chůzí | * | * | fungovat | * | ''neosobní podmět'' mít jako téma | * | útočit na někoho či snažit se jej poškodit | * | chodit, kráčet
Zdroj: cs.wiktionary.org

7

0   0

d?m


budova k obývání | * | domov | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

8

0   1

chodit


pohybovat se po svých nohou | * | odehrávat se určitým způsobem | * |  mít milostný vztah s jinou osobou | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

9

0   0

kv?tina


kvetoucí rostlina
Zdroj: cs.wiktionary.org

10

0   1

kruh


plocha ohraničená kružnicí | * | předmět o tvaru podobném kružnici | * | skupina osob se společnými rysy | * | kolo | kolo | —
Zdroj: cs.wiktionary.org


Pro zobrazení všech definic slova 38518 se přihlašte, prosím.