Význam akvizice
Co znamená slovo akvizice? Zde naleznete 38 významů slova akvizice. Můžete také přidat význam slova akvizice sami

1

3   1

akvizice


něco nově získaného nebo koupeného, obzvláště něco potěšujícího | *
Zdroj: cs.wiktionary.org

2

2   1

akvizice


Převzetí určité části nebo celého fungujícího podniku.
Zdroj: easyinvest.cz

3

2   1

akvizice


Získání, získávání, přírůstek; nově získaná věc nebo osoba; Převzetí podniku, nebo jeho části (obykle koupí); Získávání zákazníků osobním vyhledáváním
Zdroj: maklerska-zkouska.cz

4

1   1

akvizice


získání, nábor, přírůstek
Zdroj: slovnik-cizich-slov-online.com

5

1   1

akvizice


Získání, přírůstek, nově získaná věc, osoba,
Zdroj: usetritnadanich.cz

6

1   1

akvizice


získání nějakého aktiva (nějakého majetku, ale třeba i osoby nebo firmy jako klienta apod.)
Zdroj: czshares.com

7

1   1

akvizice


Přátelské nebo nepřátelské převzetí fungujícího podniku nebo jeho části.
Zdroj: ludvik-turek.com

8

1   1

akvizice


Získávání nových aktiv (obchodní, zamìstnanecké, firemní) seznam všech pojmù  •  zpìt na úvodní stránku
Zdroj: icprogress.cz

9

1   1

akvizice


Akvizice je proces získávání či nabytí nějakého aktiva (předmětu, věci, osoby) nebo cíl tohoto procesu. V ekonomice se akvizicí rozumí právní i ekonomické spojení (převzetí) podniků. Naproti tomu ve f [..]
Zdroj: cs.wikipedia.org

10

0   1

akvizice


Získání, získaná věc (např. koupě či ovládnutí firmy), nový zákazník.
Zdroj: zalozit-firmu.cz

11

0   1

akvizice


Pøedstavuje pøátelské èi nepøátelské pøevzetí fungující spoleènosti nebo její èásti.
Zdroj: akcie.cz

12

0   1

akvizice


Přátelské nebo nepřátelské převzetí fungujícího podniku nebo jeho části.
Zdroj: czechwealth.cz

13

0   1

akvizice


Pøedstavuje pøátelské èi nepøátelské pøevzetí fungující spoleènosti nebo její èásti.
Zdroj: fio.cz

14

0   1

akvizice


(1) pøevzetí podniku, nebo jeho èásti (obvykle koupí); (2) získávání zákazníkù osobním vyhledáváním
Zdroj: financni.webz.cz

15

0   1

akvizice


Získávání zákazníků pomocí obchodních zástupců (agentů), převzetí podniku na základě koupě a prodeje.
Zdroj: apogeo.cz

16

0   1

akvizice


nákup firmy nebo jejích aktiv pøevzetí(takeover bid). Pokus jedné spoleènosti o získání kontroly nad druhou spoleèností nakoupením majoritního akciového podílu
Zdroj: ewizard.cz

17

0   1

akvizice


Získání kontroly jedné společnosti nad jinou. Při pokusech o nepřátelské převzetí potencionální kupující nabízí většinou cenu, která je mnohem lepší než aktuální tržní cena. [..]
Zdroj: miras.cz

18

0   1

akvizice


Když jedna společnost získá kontrolu nad jinou společností. Při pokusech o nepřátelské převzetí může potencionální kupující společnost nabídnout cenu, která je mnohem lepší než aktuální tržní cena.
Zdroj: traders.cz

19

0   1

akvizice


Operace, při které investor získává kontrolní balík hlasovacích práv na jiné společnosti.
Zdroj: cz.brokerjet.com

20

0   1

akvizice


Koupě jednoho podniku druhým.
Zdroj: cz.brokerjet.com

21

0   1

akvizice


získání, nábor, pøírùstek
Zdroj: islo.cz

22

0   1

akvizice


Operace, pøi které investor získává kontrolní balík hlasovacích práv na jiné spoleènosti. Koupì jednoho podniku druhým.
Zdroj: vertesi.cz

23

0   1

akvizice


Převzetí společnosti jinou společností. Obvykle se přebírající společnost stává společností nástupnickou.
Zdroj: patria-direct.cz

24

0   1

akvizice


1. získání, získávání, přírůstek; nově získaná věc nebo osoba; 2. převzetí podniku, nebo jeho části (obykle koupí); 3. získávání zákazníků osobním vyhledáváním Viz také fúze
Zdroj: business.center.cz

25

0   1

akvizice


Akvizice - nabytí aktiva. V byznysu se jedná o spojení – napøíklad dvou podnikù.
Zdroj: it-slovnik.cz

26

0   1

akvizice


vstup viru do vektora nebo přichycení viru na povrch vektora, nasátí, nabytí viru vektorem, nabytí, získání
Zdroj: agromanual.cz

27

0   1

akvizice


Operace, při které investor získává kontrolní balík hlasovacích práv na jiné společnosti.
Zdroj: brokerjet.cz

28

0   1

akvizice


Koupě jednoho podniku druhým.
Zdroj: brokerjet.cz

29

0   1

akvizice


Získání, přírůstek, nově získaná věc, osoba,
Zdroj: uctovani.net

30

0   1

akvizice


získávání či nabývání nějakého aktiva (např. převzetí podniku) Alexa = je to internetový vyhledávač
Zdroj: mladypodnikatel.cz

31

0   1

akvizice


 – převzetí podniku nebo jeho části koupí nebo získávání nových zákazníků osobním vyhledáváním.
Zdroj: domacifinance.cz

32

0   1

akvizice


Představuje (přátelské nebo nepřátelské) převzetí fungujícího podniku nebo jeho části.
Zdroj: fondmarket.cz

33

0   1

akvizice


Převzetí společnosti jinou společností. Obvykle se přebírající společnost stává společností nástupnickou.
Zdroj: financialmarkets.cz

34

0   1

akvizice


Získání, pøírùstek, získaná vìc, osoba, zákazník.
Zdroj: klo.cz

35

0   1

akvizice


proces získání či nabytí majetku, práv, zákazníků apod.
majetek nebo předmět zakoupený nebo získaný, obvykle knihovnou nebo muzeem
právní a ekonomické spojení (převzetí) podniků (v ekonomice)
získání zákazníků osobním vyhledáváním a jednáním (ve finančnictví)
nově získaná nebo koupená věc, která danou osobou zvláštně potěší nebo ji pomůže
Šimon Dlabač - 17. května 2019

36

0   2

akvizice


Pøevzetí spoleènosti jinou, zpravidla zùstává pøebírající spoleènost nástupnickou.
Zdroj: fxstreet.cz

37

0   2

akvizice


Převzetí společnosti jinou společností. Obvykle se přebírající společnost stává společností nástupnickou.
Zdroj: nextfinance.cz

38

0   2

akvizice


převzetí společnosti jinou, zpravidla zůstává přebírající společnost nástupnickou
Zdroj: czechcapitalinvest.cz

Přidat význam slova akvizice
Počet slov:
Jméno:
E-mail: (*nepovinný)

<< akustika alergie >>
vyznam-slova.com je slovník vytvářený lidmi jako jste vy a já.
Prosím pomozte a přidávejte slovo. Všechny druhy slov jsou vítány.

Přidat význam