diskontreality.cz

Website:https://www.conre.cz/
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy1
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (35)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

číslo popisné


unikátní číslo budovy v katastrálním území; čísla budov na sebe obvykle v řadě nenavazují
Zdroj: diskontreality.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

nízkoenergetický dům


Za nízkoenergetický dům je považována stavba, která má spotřebu energie na vytápění v rozmezí 15-50 kWh/m² za rok. Řídí se dle normy ČSN 73 0540.
Zdroj: diskontreality.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

budoucí kupní smouva


je smlouva o smlouvě budoucí, kdy se jedna či obě smluvní strany zavazují uzavřít ve stanovené době budoucí smlouvu s předmětem plnění, jenž je určen alespoň obecným způsobem. Smlouva musí být písemná. (např. jako záruka pro kupujícího, kdy [..]
Zdroj: diskontreality.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

cenová mapa


mapa ukazující cenu m² pozemku nebo bytu v různých částech republiky nebo města
Zdroj: diskontreality.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

daň z nemovitosti


daň ze staveb nebo daň z pozemků vypočítaná na základě daňového přiznání, podaného do 31. ledna
Zdroj: diskontreality.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

daň z převodu nemovitosti


od roku 2013 činí daň z převodu nemovitosti 4 % z hodnoty nemovitosti.
Zdroj: diskontreality.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dům na klíč


dům postavený podle předpřipraveného projektu. Zákazník si vybere např. ze 4 různých projektů domu. Jedná se o cenově výhodnou variantu, protože platíte pouze stavbu domu jako takovou, nikoliv vyprojektování a návrh domu
Zdroj: diskontreality.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

exekuce


nucený výkon rozhodnutí (např. zabavení majetku, dražba, soudní prodej)
Zdroj: diskontreality.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

exkluzivní smlouva


je smlouva o výhradním prodeji.  Zaručuje exklusivitu.
Zdroj: diskontreality.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

energetický auditor


osoba oprávněná (autorizovaná) k hodnocení energetické účinnosti např. kotlů, klimatizace nebo vydání průkazu energetické náročnosti domu. Energetický auditor je fyzická osoba, která je zapsána do seznamu energetických auditorů vedeného m [..]
Zdroj: diskontreality.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 35 se přihlašte, prosím.