dotaceonline.cz

Website:https://www.dotaceonline.cz
Obdržené pozitivní hlasy9
Obdržené negativní hlasy4
Karma:4 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (207)

1

2 Thumbs up   0 Thumbs down

Občanské sdružení


Jedná se o souhrnný název pro všechny typy organizací a sdružení, které nejsou součástí státní správy, ale zastupují profesní a zájmové skupiny nebo vrstvy společnosti. Patři mezi ně mimo jiné odborové organizace, sdružení zaměstnavatelů, ekologická sdružení a skupiny zastupující ženy, zemědělce, handicapované lidi atd. Vzhledem k tomu, že tyto org [..]
Zdroj: dotaceonline.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Brownfield


Pozemek typu Brownfield je území, jehož někdejší využívání vyústilo v kontaminaci nebo devastaci, jež omezuje jeho další využití. Rekonstrukce či revitalizace takové nemovitosti k novému efektivnímu využití je podporována z fondů EU.
Zdroj: dotaceonline.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

eu


Evropská unie
Zdroj: dotaceonline.cz

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down


Evropská unie
Zdroj: dotaceonline.cz

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Garance


Záruka, jistota, převzetí nebo poskytnutí záruky.
Zdroj: dotaceonline.cz

6

1 Thumbs up   0 Thumbs down

GS - Grantové schéma


Zjednodušená forma předkládání projektů, kde jsou pravidla poskytování dotací pro konečné uživatele jednodušší. Vyhlašovateli grantových schémat jsou Koneční příjemci.
Zdroj: dotaceonline.cz

7

1 Thumbs up   1 Thumbs down

OSVČ


Osoba samostatně výdělečně činná
Zdroj: dotaceonline.cz

8

1 Thumbs up   2 Thumbs down

programování


Zdroj: dotaceonline.cz   NSFW / 18+

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Projekt


Projektem se v kontextu fondů EU rozumí konkrétní ucelený podrobně rozpracovaný projektový záměr, který je součástí projektové žádosti. Projekt v sobě zahrnuje soubor aktivit směřujících k dosažení předem stanoveného a jasně definovaného cíle a je limitován určitým časem a rozpočtem.
Zdroj: dotaceonline.cz

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Acquis Communitaire


Soubor legislativy Evropských společenství, shromažďované a upravované přes 40 let, zahrnující legislativy, deklarace, rezoluce, základní principy, mezinárodní smlouvy a další dokumenty, tvořící základní kameny Evropských společenství.
Zdroj: dotaceonline.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 207 se přihlašte, prosím.