e-dovoz.cz

Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy4
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (18)

1

1   1

aeo


Osvědčení AEO (Oprávněný hospodářský subjekt) je uděleno pouze spolehlivým a finančně stabilním hospodářským subjektům, které díky znalostem a orientaci v celní problematice skýtají zvýšenou míru záruk nejen Celní správě ČR, ale i ostatním celním správám členských států EU. Podstatně proto zjednodušuje procedury na obou zúčastněných stranách [..]
Zdroj: e-dovoz.cz

2

1   0

e-dovoz


Další krok v oblasti elektronizace celního řízení e-Customs. Postupy v e-Dovozu jsou navrženy v návaznosti na povinnost příslušné osoby předávat data o zboží v elektronické podobě již před vstupem zboží na celní území Společenství. e-Dovoz zahrnuje dvě stěžejní oblasti - a to oblast vstupních operací (ICS) a oblast operací dovozních (AIS) [..]
Zdroj: e-dovoz.cz

3

1   0

ics


ICS (Import Control System) - procesy spojené se vstupem zboží na celní území Společenství, které jsou nově definovány a v dosavadní celní praxi nebyly známy (např. ESD, Oznámení o příjezdu, Entry Key, SD)
Zdroj: e-dovoz.cz

4

0   0

ais


(Automated Import Systém) - procesy spojené s obvyklým dovozem – postupná úplná elektronizace celního řízení ve vnitrozemí (technický přepis stávající aplikace WDIS a změna postupů, elektronické deklarování do některého z dovozních režimů, umožnění vyhotovení ESD z e-CP atd.)
Zdroj: e-dovoz.cz

5

0   0

dočasné uskladnění


viz souhrnné celní prohlášení (SD)
Zdroj: e-dovoz.cz

6

0   0

dovozní operace


viz AIS
Zdroj: e-dovoz.cz

7

0   0

e-customs


Program řízený Evropskou komisí, který má za úkol vybudovat bezpapírové celní prostředí napříč EU a který je řízen strategickým dokumentem MASP (Multi Annual Strategic Plan), jenž vyjmenovává jednotlivé projekty, jejich účel a harmonogram zavádění do prostředí národních celních správ
Zdroj: e-dovoz.cz

8

0   0

ecs


ECS – (Export Control Systém) je společný projekt EU pro režim vývoz založený na elektronické komunikaci mezi subjekty (deklaranty), Celní správou ČR a zeměmi projektu (EU)
Zdroj: e-dovoz.cz

9

0   0

elektronický podpis


Elektronický podpis (certifikát) se používá při každé elektronické komunikaci mezi Celní správou ČR a deklarantskou veřejností systémů e-Customs. Používají se certifikáty, které jsou vydány pouze příslušnou akreditovanou certifikační autoritou
Zdroj: e-dovoz.cz

10

0   0

entry key


V praxi zaváděný nástroj, který  obsahuje datum příjezdu a identifikaci zásilky. Tato identifikace může být provedena uvedením MRN příslušných ESD (popřípadě elektronických celních prohlášení podaných dopředu), uvedením čísla dopravního prostředku nebo čísla letu
Zdroj: e-dovoz.cz


Pro zobrazení všech definic slova 18 se přihlašte, prosím.