e-dovoz.cz

Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy4
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (18)

1

1 Thumbs up   1 Thumbs down

AEO


Osvědčení AEO (Oprávněný hospodářský subjekt) je uděleno pouze spolehlivým a finančně stabilním hospodářským subjektům, které díky znalostem a orientaci v celní problematice skýtají zvýšenou míru záruk nejen Celní správě ČR, ale i ostatním celním správám členských států EU. Podstatně proto zjednodušuje procedury na obou zúčastněných stranách [..]
Zdroj: e-dovoz.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

e-Dovoz


Další krok v oblasti elektronizace celního řízení e-Customs. Postupy v e-Dovozu jsou navrženy v návaznosti na povinnost příslušné osoby předávat data o zboží v elektronické podobě již před vstupem zboží na celní území Společenství. e-Dovoz zahrnuje dvě stěžejní oblasti - a to oblast vstupních operací (ICS) a oblast operací dovozních (AIS) [..]
Zdroj: e-dovoz.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ICS


ICS (Import Control System) - procesy spojené se vstupem zboží na celní území Společenství, které jsou nově definovány a v dosavadní celní praxi nebyly známy (např. ESD, Oznámení o příjezdu, Entry Key, SD)
Zdroj: e-dovoz.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

AIS


(Automated Import Systém) - procesy spojené s obvyklým dovozem – postupná úplná elektronizace celního řízení ve vnitrozemí (technický přepis stávající aplikace WDIS a změna postupů, elektronické deklarování do některého z dovozních režimů, umožnění vyhotovení ESD z e-CP atd.)
Zdroj: e-dovoz.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dočasné uskladnění


viz souhrnné celní prohlášení (SD)
Zdroj: e-dovoz.cz
Tento význam nebyl schválen

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Dovozní operace


viz AIS
Zdroj: e-dovoz.cz
Tento význam nebyl schválen

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

e-Customs


Program řízený Evropskou komisí, který má za úkol vybudovat bezpapírové celní prostředí napříč EU a který je řízen strategickým dokumentem MASP (Multi Annual Strategic Plan), jenž vyjmenovává jednotlivé projekty, jejich účel a harmonogram zavádění do prostředí národních celních správ
Zdroj: e-dovoz.cz
Tento význam nebyl schválen

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ECS


ECS – (Export Control Systém) je společný projekt EU pro režim vývoz založený na elektronické komunikaci mezi subjekty (deklaranty), Celní správou ČR a zeměmi projektu (EU)
Zdroj: e-dovoz.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Ečs


ECS – (Export Control Systém) je společný projekt EU pro režim vývoz založený na elektronické komunikaci mezi subjekty (deklaranty), Celní správou ČR a zeměmi projektu (EU)
Zdroj: e-dovoz.cz
Tento význam nebyl schválen

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Elektronický podpis


Zdroj: e-dovoz.cz   NSFW / 18+


Pro zobrazení všech definic slova 18 se přihlašte, prosím.