egyptologie.cz

Website:http://egyptologie.cz/
Obdržené pozitivní hlasy8
Obdržené negativní hlasy6
Karma:3 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (119)

1

2   0

devatero


Označení pro skupinu devíti nejstarších bohů, kteří se zrodili na prvopočátku a stvořili svět. Původní Devatero pocházelo z Méliopole, později se však objevují i místní Devatera v jiných městech, kde [...]
Zdroj: egyptologie.cz

2

1   0

dynastie


Výraz označující historická období, která tvořily vlady několika faraónů. Toto označení zavedl egyptský kněz Manéthó. který žil v Egyptě ve 3. století př. Kr. Vlády egyptských panovníků rozdělil do třiceti [...]
Zdroj: egyptologie.cz

3

1   0

heka


žezlo egyptského krále anebo boha. Tvořila ho hůl s hákovitě zahnutou horní částí ve tvaru berly. Symbol královské/božské moci a nadvlády.
Zdroj: egyptologie.cz

4

1   0

ka


Jedna z několika forem lidské (ale i božské) osobnosti obdařené magickými schopnostmi (dalšími byly ach. ba. jméno, stín a tělo). Považovalo se za tvořivou životodárnou sílu. symbol nepřetržité životní energie [...]
Zdroj: egyptologie.cz

5

1   0

kiosek


Malý. v půdorysu pravoúhlý, na bocích otevřený pavilon. Po jeho obvodu se tyčily sloupy nebo pilíře, které jsou spojeny zdí přibližně poloviční výšky.
Zdroj: egyptologie.cz

6

1   0

mastaba


Mastaba je nadzemní stavba obvykle z nepálených cihel nebo z opracovaného kamene, která připomíná komolý čtyřboký jehlan.
Zdroj: egyptologie.cz

7

1   0

sed


Svátek královského jubilea (30 let) na trůnu; jeho několikadenní obřady zajišťovaly obnovu králových fyzických a magických sil. Starobylý svátek, který hrál významnou úlohu v rámci zádušního kultu panovníka.
Zdroj: egyptologie.cz

8

0   0

ach


V překladu “zářící” nebo “jasný”. Jedna z několika forem lidské i božské osobnosti obdařené magickými schopnostmi, ve které zesnulý po smrti existoval na onom světě (dalšími byly ba, ka, jméno, [...]
Zdroj: egyptologie.cz

9

0   0

achet


V překladu “obzor”, “horizont”, ale i termín označující kalendářní dobu “období záplav”.
Zdroj: egyptologie.cz

10

0   0

acheuléen


Pravěká kamenná industrie starší doby kamenné (paleolitu) nazvaná podle osady Saint Acheul ve Francii. Charakterizuje ji produkce oboustranně opracovaných pěstních klínů různých tvarů. Za jejich tvůrce se považuje předchůdce moderního [...]
Zdroj: egyptologie.cz


Pro zobrazení všech definic slova 119 se přihlašte, prosím.