energetika.plzen.eu

Website:https://energetika.plzen.eu/
Obdržené pozitivní hlasy31
Obdržené negativní hlasy17
Karma:13 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (285)

1

8 Thumbs up   1 Thumbs down

izotop


Izotopy jsou nazývány atomy se stejným počtem protonů a rozdílným počtem neutronů. Mají velmi podobné chemické vlastnosti (díky stejnému elektronovému obalu).
Zdroj: energetika.plzen.eu

2

4 Thumbs up   1 Thumbs down

fosilní paliva


Látky na bázi uhlíku a vodíku, vzniklé před miliony let v zemské kůře přetvořením organických látek. Podle skupenství rozlišujeme tuhá paliva (uhlí), kapalná paliva (ropa) a plynná fosi [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

3

2 Thumbs up   0 Thumbs down

hať


Hať je vlastně menší přehrada. Její využití jako haťové vodní elektrárny je možné hlavně na řekách s malým sklonem dna a s velkými průtoky. Podle konstrukce můžeme hatě dělit na pevné a pohyblivé. Na [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

4

2 Thumbs up   1 Thumbs down

pára


Všeobecně představuje pára plynný stav látky o teplotě nižší než je teplota kritická. Páru lze zkapalnit pouhým zvýšením tlaku bez ochlazení. V elektrárenství má zvláštní význam vodní pára, jejíž ener [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

bánkiho turbína


Rovnotlaká vodní turbína (stejný tlak před turbínou i za turbínou) s dvojnásobným průtokem vody (voda protéká oběžné kolo), výrobně nenáročná. Použití vhodné pro malé vodní elektrárny. [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

6

1 Thumbs up   2 Thumbs down

ekosystém


Ekosystém je systém živých organismů a jejich neživého prostředí. Mezi organismy a prostředím probíhá výměna hmoty a energie. Je to systém v určité rovnováze schopný samostatné existence. Zahrnuje pře [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

7

1 Thumbs up   0 Thumbs down

elektrárna


Průmyslové zařízení k výrobě elektrické energie transformací části dodávané energie (nejčastěji tepelné, jaderné, vodní, větrné, atd.) na elektrickou energii.
Zdroj: energetika.plzen.eu

8

1 Thumbs up   0 Thumbs down

hlubinný důl


Základem hlubinného dolu pro těžbu uhlí je svislá jáma - šachta, která vede z povrchu až k uhelné sloji a tyčí se nad ní těžní věž. Šachtou sjíždí do dolu horníci, dopravuje se tudy vše [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu

9

1 Thumbs up   0 Thumbs down

ionizace


Ionizace je změna elektricky neutrálních atomů na iony čili nosiče elektrického náboje. Nevodivé plynné prostředí se vlivem ionizace stává vodivým pro elektrický proud.
Zdroj: energetika.plzen.eu

10

1 Thumbs up   0 Thumbs down

lignit


Geologicky nejmladší tuhé fosilní palivo s relativně nízkou výhřevností. V České republice není těžba lignitu významná. Jihomoravská lignitová ložiska zásobují uhelnou elektrárnu Hodonín, jejíž příspě [..]
Zdroj: energetika.plzen.eu


Pro zobrazení všech definic slova 285 se přihlašte, prosím.