eurodrazby.cz

Website:https://www.eurodrazby.cz
Obdržené pozitivní hlasy1
Obdržené negativní hlasy2
Karma:0 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (22)

1

1   1

zástavce


Je osoba, která zastavila předmět dražby.
Zdroj: eurodrazby.cz

2

0   0

minimální příhoz


Minimální příhoz je částka, o kterou se minimálně zvyšuje nové podání (nabídka) oproti poslednímu podání. Výše této částky je předem stanovená.
Zdroj: eurodrazby.cz

3

0   0

elektronická licitace


Jedná se o činění nabídek prostřednictvím internetové aplikace. Tuto službu můžete využívat sami v pohodlí Vašeho domova, bez zástupce.
Zdroj: eurodrazby.cz

4

0   0

fyzická licitace


Jedná se o činění nabídek licitátorovi v místě konání dražby, které je možné provádět buď osobně anebo prostřednictvím zástupce na dražbě. Před využitím zástupce musíte podepsat plnou moc a dohodu o zastupování, více na: http://www.elektronickedrazby.com/jak-drazit-online/. Licitace se můžete účastnit také pouze [..]
Zdroj: eurodrazby.cz

5

0   0

nedobrovolná dražba


Jedná se o dražbu, která se provádí na návrh dražebního věřitele, jehož pohledávka je přiznána vykonatelným titulem - soudním rozhodnutím, notářským zápisem, exekutorským zápisem nebo jiným rozhodnutím, jehož vykonání připouští zákon.
Zdroj: eurodrazby.cz

6

0   0

dobrovolná dražba


Jedná se o dražbu, která se provádí na návrh vlastníka nemovitosti. Vlastníkem se rozumí také osoba, která je oprávněna s předmětem dražby hospodařit, např. insolvenční správce, likvidátor nebo správce konkursní podstaty.
Zdroj: eurodrazby.cz

7

0   1

aukce


Jedná se o prodej nemovitosti formou soutěže mezi několika kupujícími najednou. Tímto způsobem prodávají nemovitosti insolvenční správci i sami vlastníci nemovitostí. Existuje několik variant fyzických i elektronických licitací, které se pořádají na webovém rozhraní www.eurodrazby.cz. (viz Poradna). Kupující mohou být p [..]
Zdroj: eurodrazby.cz

8

0   0

holandská aukce


Jedná se o způsob licitace, u kterého dochází k postupnému snižování vyvolávací ceny. Vyvolávací cena je stejná nebo i vyšší, než cena odhadní. Licitátor postupně cenu snižuje. Prodej končí v okamžiku, kdy první z účastníků cenu akceptuje. Tímto si nabízenou nemovitost koupí. Dále není možné cenu již měnit neb [..]
Zdroj: eurodrazby.cz

9

0   0

anglická aukce


Jedná se o způsob licitace směrem nahoru. Licitovat se začíná na nižší vyvolávací ceně oproti ceně odhadní. Účastníci činí podání (nabídky). Každá další nabídka musí být vyšší, než nabídka předchozí. Účastník, který učiní nejvyšší nabídku, si předmět aukce za tuto cenu koupí.
Zdroj: eurodrazby.cz

10

0   0

dlužník


Je osoba, jejíž závazek (dluh) je zajištěn právem k předmětu dražby.
Zdroj: eurodrazby.cz


Pro zobrazení všech definic slova 22 se přihlašte, prosím.