exekucniprikaz.cz

Website:https://www.exekucniprikaz.cz
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy2
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (19)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

faktura


(z latinského facere – dělat, udělat) je účet za provedenou práci nebo dodané zboží. Obvykle obsahuje popis toho, za co se má zaplatit, způsob platby a datum splatnosti. Pojem faktura jako takový není definován v žádném právním předpisu. Přesto je pojem faktura vžitý a používá se běžně v obchodním styku. Také náležitosti faktury jsou ustálené tak, [..]
Zdroj: exekucniprikaz.cz

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Faktúra


(z latinského facere – dělat, udělat) je účet za provedenou práci nebo dodané zboží. Obvykle obsahuje popis toho, za co se má zaplatit, způsob platby a datum splatnosti. Pojem faktura jako takový není definován v žádném právním předpisu. Přesto je pojem faktura vžitý a používá se běžně v obchodním styku. Také náležitosti faktury jsou ustálené tak, [..]
Zdroj: exekucniprikaz.cz

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

Úhrada


dluh je považován za uhrazený až po jeho úplném zaplacení. Svůj dluh můžete uhradit převodem, hotově, poštovní poukázkou.
Zdroj: exekucniprikaz.cz

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dluh


dluh označuje to, co je někdo někomu povinen vyrovnat. Je to předmět vztahu mezi věřitelem a dlužníkem, který zahrnuje oprávnění věřitele a povinnost dlužníka, aby dluh vyrovnal. Z hlediska věřitele se tento vztah označuje jako pohledávka: to znamená, že pohledávka je oprávnění věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu, tedy takzvané plnění. [..]
Zdroj: exekucniprikaz.cz

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

dražba


Aukce je proces kupování a prodávání zboží nebo služeb nabízených za určitou cenu. Během aukce jsou přijímány nabídky a následně je zboží či služba prodána tomu, kdo nabídl nejvíce. Podle ekonomické teorie by měla aukce splňovat alespoň jeden mechanismus výměny nebo sadu obchodních pravidel pro výměnu. Spolupracujeme s aukčními portály a síněmi. Po [..]
Zdroj: exekucniprikaz.cz

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Exekuční řízení


Exekuce postihuje majetek povinného, věci nemovité, movité, finanční prostředky, části podniku, práva duševního vlastnictví, licence atp. Je na exekutorovi, aby zvolil nejvýhodnější způsob provedení exekuce. Exekuční řízení končí po plném vymožení pohledávky exekutorem. Podáme za Vás návrh na nařízení exekuce a doporučíme nejvhodnější exekuční [..]
Zdroj: exekucniprikaz.cz
Tento význam nebyl schválen

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Insolvenční řízení


V ČR se pojmem insolvenční řízení rozumí v současnosti řízení podle insolvenčního zákona. K tomu, aby insolvenční řízení mohlo proběhnout není třeba exekučního titulu (nejde u univerzální exekuci). Podmínky, které jsou nutné, aby toto řízení mohlo proběhnout, se zjišťují v jeho rámci a pokračuje se pak realizací potřebných opatření. Týká se vždy ur [..]
Zdroj: exekucniprikaz.cz

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Leasing


jako leasing je v českém prostředí označován finanční produkt, kterým je možné financovat pořízení většinou movité věci. Je charakterizován především vazbou na financovaný předmět. Je to produkt, který se objevil v ČR teprve po roce 1989 a má za sebou několik let poměrně rychlého rozvoje. Existuje několik druhů leasingu, obvykle rozlišujeme finančn [..]
Zdroj: exekucniprikaz.cz

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Legální cesta


stále se najde dost firem pohybujích se za hranou zákona, které používají nelegálních metod. Naše firma jedná striktně dle zákona avšak s maximálním využitím všech prostředků které zákon nezakazuje. Dlužníky kontaktujeme vždy osobně, v krátkém čase po předání pohledávky, postup konzultujeme s věřitelem, vymožené finanční částky nezadržujeme, postup [..]
Zdroj: exekucniprikaz.cz
Tento význam nebyl schválen

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Nesplacené závazky


jsou závazky dlužníka, které jsou neuhrazené. Závazky z časového rozlišení mohou být krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé. Obecně závazek něco uhradit vzniká, zaváže-li se dlužník zaplatit za získání nějaké hodnoty. Specializujeme se na narovnávání závazkových vztahů. Vaše pohledávky, jsou nesplacené závazky Vašich dlužníků. Každý závazek musí být [..]
Zdroj: exekucniprikaz.cz
Tento význam nebyl schválen


Pro zobrazení všech definic slova 19 se přihlašte, prosím.