finarbitr.cz

Website:https://finarbitr.cz/cs/
Obdržené pozitivní hlasy3
Obdržené negativní hlasy3
Karma:1 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (80)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

disponibilní zůstatek


– peníze, které má klient v daném okamžiku k disposici. Zpravidla jde o kladný zůstatek na účtu, který může být navýšen o výši povoleného debetu či kontokorentu nebo snížen o blokace na účtu (např. z důvodu exekuce).
Zdroj: finarbitr.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

inkaso


provedení převodu peněžních prostředků z platebního účtu, k němuž dává platební příkaz příjemce na základě souhlasu, který plátce udělil příjemci, poskytovateli příjemce nebo svému poskytovateli.
Zdroj: finarbitr.cz (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

zůstatek na účtu


částka, která je v určitém okamžiku evidována jako stav na účtu klienta. Může jít o zůstatek kreditní či debetní, tedy částku, která je klientovi skutečně k dispozici, či částku, kterou naopak klient bance v daném okamžiku dluží.
Zdroj: finarbitr.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autorizace platební transakce


– vyjádření souhlasu plátce s provedením platební transakce způsobem dohodnutým s poskytovatelem plátce, např. vlastnoručním podpisem nebo zadáním PIN.
Zdroj: finarbitr.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

autorizace transakcí plateb. karty


ověření skutečnosti, zda je možné s danou platební kartou provést požadovanou transakci.
Zdroj: finarbitr.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

atm


bankomat, tedy přístroj na vybírání hotovosti pomocí platební karty. Bankomaty umožňují využití dalších služeb, např. zjištění zůstatku na účtu, dobití kreditu mobilního telefonu apod.
Zdroj: finarbitr.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bezhotovostní platební styk


 platební operace jsou prováděny bez přítomnosti hotových peněz, a to převodem peněžních prostředků mezi bankovními účty zúčastněných subjektů.
Zdroj: finarbitr.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bezhotovostní transakce


  transakce bez použití hotovosti prováděné platební kartou při úhradě za zboží nebo služby přímo u obchodníků nebo prostřednictvím internetu atp.
Zdroj: finarbitr.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bezúročné období


časový úsek, během kterého neplatí klient bance úrok za vypůjčené prostředky. Využívá se zejména u kreditních karet jako období mezi provedením transakce kartou a datem splatnosti.
Zdroj: finarbitr.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bic


bankovní identifikační kód, který se užívá pro účely mezinárodního platebního styku. Tyto kódy stanovuje mezinárodní společnost SWIFT.
Zdroj: finarbitr.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 80 se přihlašte, prosím.