finarea.cz

Website:http://www.finarea.cz
Obdržené pozitivní hlasy2
Obdržené negativní hlasy1
Karma:2 (pozitivní hlasy-negativní hlasy)0 získané odznaky

Žádné odznaky nebyly nalezenyDefinice (46)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

dealing


Nakupování a prodávání. V devizových transakcích nákup a prodej měn podle situace na devizovém trhu, tj. podle očekávání, zda bude směnný kurz stoupat nebo klesat.
Zdroj: finarea.cz (offline)

2

1 Thumbs up   0 Thumbs down

input


Vše, co vchází do výrobního procesu, co je nutné pro produkci statků a poskytování služeb, tj. půda, budovy, strojní zařízení, lidská práce, suroviny a energie, produkty apod.
Zdroj: finarea.cz (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

auditing


Prověřování účetnictví a finančního hospodaření firmy.
Zdroj: finarea.cz (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

auditor


Veřejný znalec zaregistrovaný u příslušného zákonem stanoveného orgánu. Musel složit předepsané kvalifikační zkoušky. Např. při kontrole účetnictví ověřuje, zda jsou uvedené skutečnosti pravdivé a uspořádané v předepsané formě.
Zdroj: finarea.cz (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

barter (výměnný obchod


Druh kompenzace, výměnný obchod, při kterém se vyměňuje přímo zboží za zboží bez použití peněz nebo jakéhokoliv jiného prostředku placení.
Zdroj: finarea.cz (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

benchmarking


Metoda strategického managementu spočívající v hodnocení prostředků a metod řízení používaných hlavními konkurenty firmy, vytipování vlastních slabin a převzetí prostředků a metod řízení nejlepších z nich.
Zdroj: finarea.cz (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

boom (rozmach


Z ekonomického hlediska v hospodářství země období vysoké prosperity. Období rostoucí obchodní aktivity, kdy rostoucí poptávka po všech komoditách způsobí expanzi průmyslové výroby, cen a mezd a pokles nezaměstnanosti. Na burze znamená období, kdy poptávka po většině cenných papírů dosáhne nejvyššího bodu, s velkým objemem nákupu nejvyššího bodu, s [..]
Zdroj: finarea.cz (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

brainwriting


Písemná forma brainstormingu. Skupině šesti osob se předloží problém. Každý účastník za určitou dobu (3 – 5 minut) sepíše na formuláři tři návrhy řešení. Dokument pak předá sousedovi, který opět zapíše další tři náměty. Takto se posunují formuláře mezi účastníky pětkrát, a tím se získá velký počet nápadů. [..]
Zdroj: finarea.cz (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

break-even point


Kritický bod rovnováhy. Zvratem se rozumí zásadní změna (zlom) ve vývoji ukazatele. Např. v hospodaření podniku je bodem zvratu bod, kdy podnik přechází ze zisku do ztráty nebo naopak a celkové náklady se rovnají celkovým výnosům.
Zdroj: finarea.cz (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

broker (makléř


V širším slova smyslu zvláštní druh agenta, který je pověřen vyřizováním koupě nebo prodeje zboží nebo služeb pro svého představeného, obvykle za provizi počítanou v procentech z hodnoty uzavřeného obchodu. Broker se nestává majitelem zboží a nemůže jednat vlastním jménem, jen jménem svého představeného. Jsou však výjimky: směneční dohodci a někteř [..]
Zdroj: finarea.cz (offline)


Pro zobrazení všech definic slova 46 se přihlašte, prosím.